Een vliegende start voor uw duurzame innovatieproject

Een vliegende start voor uw duurzame innovatieproject

Team CORE is een studententeam dat sterk verbonden is aan de Technische Universiteit Eindhoven en andere kennisinstellingen in de regio Brabant. Een verzameling jongeren vanuit verschillende studierichtingen, Hogescholen en Universiteiten die in hun vrije tijd werken aan projecten die bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken rondom recycling, duurzaamheid en circulariteit. Op 14 en 15 september a.s. treft u ze op de Kunststoffenbeurs.


Concrete hulp bij uitdagingen rondom duurzaamheid


De studenten van Team CORE hebben al een indrukwekkend track record. Zo ontwikkelden ze de MAGMA, een oven waarmee vliegas omgezet wordt in basalt en energie. Een andere techniek is de TITAN batterijshredder waarmee batterijbranden voorkomen worden èn nuttige restmaterialen voor recycling teruggewonnen. De jongste ontwikkeling van Team CORE is een toevoeging aan de TITAN, een op AI gebaseerde shredder die in staat is batterij houdende producten in afvalstromen te herkennen, te isoleren, veilig te stellen en te shredderen.

Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen met een hoog Technology Readiness Level (TRL) waarmee innovaties direct inzetbaar zijn in de markt. De studenten van Team CORE leveren daarbij – samen met de kennisinstellingen waar ze studeren – de kennis over de nieuwste technologieën om snel en gericht oplossingen aan te dragen. Ze ontwikkelen ook een werkend prototype. Met ondersteuning vanuit STEM Industrial Marketing Community wordt gekeken naar de toepasbaarheid, marktpotentie en de business case van de gevonden oplossingen. 

Nu is het tijd om die methode in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken waarvoor de kunststoffensector zich geplaatst ziet. Met het hoge gehalte techneuten en de intrinsieke motivatie om problemen op te lossen, wil CORE de kunststofsector hier een helpende hand bieden.

Daarvoor dagen CORE en STEM-imc de bezoekers van de Kunststoffenbeurs uit om met de meest relevante en interessante maatschappelijke vraagstukken rondom kunststoffen naar de stand van CORE te komen en deze daar voor te leggen. Daag Team CORE en STEM-imc uit om daarvoor markttoepasbare oplossingen te presenteren. 


Pitch uw uitdaging tijdens de Kunststoffenbeurs
Op 14 en 15 september a.s. staan CORE en STEM-imc op de Kunststoffenbeurs. CORE wil haar kennis en kunde ook beschikbaar stellen aan de kunststoffensector, juist ook omdat er veel te doen is over de duurzaamheid, circulariteit en recycling van kunststoffen. Gedurende beide beurdagen ontvangt het team graag uw ‘challenges’. Waarmee u ze uitdaagt om oplossingen voor een gemeenschappelijk vraagstuk van de sector te vinden. Aan het eind van de tweede dag wordt de challenge afgesloten met een terugkoppeling van de meest interessante cases en oplossingen in de plenaire zaal.

Iedereen die het team uitdaagt krijgt overigens na afloop van de beurs een korte rapportage van onze bevindingen met enkele aanbevelingen voor de verdere uitwerking van de oplossing voor het door u ingebrachte vraagstuk. Kijk hier voor meer informatie en hoe u uw uitdaging pitcht op onze stand: https://www.core-chemistry.com/kunststoffen-beurs 


Dit blog verscheen als column in het katern over de Kunststoffenbeurs 2022 in
Kunststof Magazine #5 (september 2022).


De oorsprong van STEM-imc gaat terug naar de oprichting in 1987 van Stichting Techniek En Marketing. Een stichting voor en door het industriële bedrijfsleven. Rond 2008 is de stichting beëindigt en zijn haar activiteiten voortgezet vanuit de huidige bv. En daarmee is gebleven de kennis en informatie over dit specifieke deel van het vakgebied marketing. In de jaren die volgde, is het kennisgebied uitgebreid naar business development, sales en innovatie in de maakindustrie. Het huidige STEM-imc biedt diensten en netwerken om de commerciële slagkracht van technische bedrijven in de maakindustrie, bouw en installatiesector te verhogen.
Reactie plaatsen