23 juni 2023 
2 min. leestijd

Het wordt weer komkommertijd

Het wordt weer komkommertijd

Over de herkomst van de term ‘komkommertijd’ zijn diverse lezingen te vinden op internet*. De meest gangbare is: ‘een slappe periode qua handel en nieuws’. Van oudsher de zomermaand augustus, waarin de komkommer geoogst werd. Maar sinds de opkomst van de glastuinbouw kunnen tuinders in Nederland het hele jaar door komkommers telen en oogsten. Net zoals paprika’s, tomaten, aubergines en al die andere groenten en siergewassen waar onze glastuinbouwers zo trots op zijn.

Waarde voor alle stakeholders
Die trots bleek ook weer eens tijdens het jaarlijkse Varend Corso in het Westland in het laatste weekend van juni. Waar het op alle kleurrijk versierde schepen alles behalve 'komkommertijd' leek. Hoewel er best wel af en toe een komkommer toegepast werd als versiering. Het is dan ook de missie van de stichting achter het varend corso om ‘alle producten uit het Westland en de regio te promoten’.

Maar het draait daarbij zeker niet alleen om de glastuinbouw en haar producten. Ook de belangen van andere stakeholders worden gediend met dit event dat ruim een half miljoen bezoekers trekt. Voor gemeenten in en rond het Westland alsmede de provincie Zuid Holland zijn dat: toerisme, aantrekkingskracht op bedrijven en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. Of moet ik tegenwoordig zeggen: de aantrekkingskracht op arbeidskrachten. En last but not least is het voor bezoekers  een aangename en ontspannende zomerse tijdsbesteding.

Voorbeeld voor menig bedrijf
Van dit uitgangspunt om waarde te creëren voor diverse stakeholders kan nog menig bedrijf wat leren, in mijn optiek. Want helaas kom ik in de praktijk nog heel wat bedrijven tegen die de term 'waardecreatie' toch vooral uitleggen als het creëren van waarde voor de eigen organisatie.

Nu moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je met jouw producten of diensten niet alleen waarde creëert voor jouw afnemers. En dat je als bedrijf ook een deel van die toegevoegde waarde kunt toe-eigenen. Een onderwerp waar we eerder in een blog al eens aandacht aan besteed hebben maar dan vanuit de invalshoek over prijs:

Belang waardecreatie
Het belang van waardecreatie gaat echter verder dan een hogere prijs kunnen rekenen dan je concurrenten. Het levert zonder meer ook onderscheidend vermogen op en daarmee een verbeterde concurrentiepositie. Hier is echter diepgaand inzicht in klantproblemen voor nodig. Moet je bedrijf – en vooral haar medewerkers – begrijpen wat waarde en het creëren ervan voor afnemers en andere stakeholders nu precies is. Hoe je tot waardecreatie komt en hoe je die moet leveren. En dat het ontwikkelen van toegevoegde waarde niet alleen op productniveau plaatsvindt, maar steeds vaker innovatie in service en dienstverlening (servitization) met zich meebrengt.

Proces
Het creëren van waarde is een proces waarbij pas aan het eind de mogelijkheid bestaat om een fair deel van de gecreëerde waarde aan het eigen bedrijf toe te eigenen. Hoewel je daar natuurlijk ook gedurende het hele proces van het creëren van waarde aan moet denken. Waardecreatie is dan ook een proces dat je niet op een zomerse namiddag zomaar even in gang zet. Hoewel de komkommertijd zich er wel goed voor leent om eens na te denken over het belang ervan. En, of het ieis is waar je meer over zou willen ontdekken?


Meer ontdekken over business development voor technische bedrijven?
Business development in een technische B2B omgeving is een vak apart. Het gaat daarbij om te herkennen wat waarde is in de keten. Voor de klant van de klant van de klant dus. En hoe je waarde daarvoor creeert en levert. Daarom verzorgt STEM Industrial Marketing Community er een speciale opleiding over. Afgestemd op managers en professionals die werkzaam zijn in technische B2B bedrijven in de bouw, installatietechniek, high tech en maakindustrie.


Kom meer ontdekken en neem de proef op de som tijdens een proefcollege


 *Betekenis komkommertijd

https://nl.wikipedia.org/wiki/Komkommertijd

http://www.isgeschiedenis.nl/historische-uitdrukkingen/betekenis-van-het-is-weer-komkommertijd/

http://www.woorden.org/woord/komkommertijd

http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1250.php

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/komkommertijdBeeld: VarendCorso.nl

Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen