Samen werken of samenwerken?

Samen werken of samenwerken?

“We moeten meer en beter met elkaar samenwerken” is binnen de bouw- en installatiesector een veel gehoorde uitspraak. Maar wat betekent ‘samenwerken’ dan? Woordenboek Van Dale geeft deze verklaring: “met verenigde krachten werken, gemeenschappelijk aan eenzelfde taak werken”.

Ik betrek dit eens op de wereld van gebouwbeheersystemen (GBS). Waarom wordt GBS toegepast? Naar mijn idee om optimale functionaliteiten te leveren aan de gebruiker: de technische integraties moet méér brengen dan de autonoom werkende oplossing. Dit uitgangspunt impliceert dat de slimme integratie van technieken en diensten ondersteunend zijn aan functionele doelstelling(en). En juist dit maakt GBS kennisintensief en anders dan conventionele installatietechniek. Vanuit de techniek gezien ‘knoopt’ de branche vandaag de dag alles probleemloos aan elkaar. Aanbieders roepen om het hardst dat het goed integreren (= vorm van samenwerken!) van een scala aan techniek geen onderwerp van discussie meer is. Althans, dat is het algemene beeld. De harde praktijk is anders. Gebruikers ervaren toegezegde functionaliteiten nog niet als probleemloos werkend. Deze praktijk laat zien: systeemintegratie betekent nog niet dat er samengewerkt wordt. Laat staan in een optimale vorm.

Van samen werken, samenwerken maken. Kan dat?

GBS overstijgt techniek en vraagt dan ook om omvangrijke kennis en specialistische deskundigheid van álle betrokken partijen. Let wel: inclusief klant. Functionerende GBS eist vergaande integrale samenwerking ook op procesniveau. In een GBS-project heeft iedere partij een belang en belangeloos samenwerken bestaat in bedrijfseconomische zin niet. Een integrale benadering van het gezamenlijke belang wordt zo naar mijn mening structureel onderschat.

Van samen werken, samenwerken maken. Kan dat? Ik denk van wel. Mits er bij álle partijen duidelijkheid is over de onderlinge complementaire verhoudingen en er een helder gezamenlijk belang is geformuleerd. Beiden onder realistische condities. Het vraagt een andere manier van denken, organiseren en doen. Gaan we als vastgoed-, bouw- en installatiebranche ook zó samenwerken?


(column: Installateurs Zaken, editie februari 2019)

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf.Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Marlies van Rosmalen
Door

Marlies van Rosmalen

op 20 May 2020

Beste Meneer van der Boon, ik studeer aan de Christelijke Hogeschool in Ede en ben bezig met een beroepsproduct over samenwerken. Ik wil u vragen of ik de afbeelding van de poppetjes met puzzelstukjes mag gebruiken voor op mijn titelblad. Uiteraard met een verwijzing naar deze site waar de afbeelding vandaan komt. Met vriendelijke groet, Marlies van Rosmalen

Reactie plaatsen