02 juni 2023 
2 min. leestijd

Wees verandering voor: laad op tijd de ACCU van je marketingplan

Wees verandering voor: laad op tijd de ACCU van je marketingplan

Met regelmaat is Albert Jan Swart (sector econoom industrie ABN-AMRO bank) gast aan de ST@Mtafel van het wekelijkse STEMmingscafé. Vrijdag 2 juni gaf hij inzichten over ontwikkelingen in economie en industrie in de eerste vijf maanden van 2023. Het beeld dat hij daarbij schetste was niet heel erg rooskleurig. 

De Duitse economie kent inmiddels een krimp en Europa staat aan de vooravond van een recessie. Een milde is de verwachting. Maar toch zal deze menig bedrijf treffen. Overigens wel afhankelijk van de sector waarin jouw bedrijf en de klanten opereren. Want de oorzaken zijn divers. En de ene sector wordt dan ook harder getroffen (chemie branche) dan de andere (high tech sectoren). Onder meer hoge energietarieven, een relatief hoge rentelasten  en een aanhoudende hogere inflatie dan we de afgelopen decennia gewend zijn, spelen een rol.

Maar ook zaken als het afbouwen van voorraden door bedrijven waardoor toeleveranciers de order intake aanzienlijk zien teruglopen. Bedrijven die in  financiële problemen komen door de terugbetaling van Coronasteun en uitgestelde belastingen. En ondanks een toenemend aantal failliessementen: de krapte op de arbeidsmarkt. En dat zijn niet eens alle oorzaken. En voor sommige bedrijven is de oorzaak niet enkelvoudig of direct toewijsbaar.

Gevolgen
De afgeleide vraag heeft altijd effect op de maakindustrie. En daarbij zie je een toenemende verwevenheid van aspecten die de vraag naar producten beïnvloeden. Alleen welke zijn dat? Hoe kom je daar achter? Is het noodzakelijk om je bedrijf of business op veranderende omstandigheden aan te passen? Of moet je juist even de adem inhouden? Want een recessie waait wel weer over.

Als het op dit moment (nog) goed gaat met de business, lijkt er geen reden voor aanpassing. En als het water aan de lippen staat, wil je het liefst zo snel mogelijk terug naar het ‘oude normaal’ omdat dat feitelijk de beste manier lijkt om te overleven. Maar is dat wel realistisch? Zie de realiteit onder ogen. Want keert dat oude normaal wel terug? 

Het mooie van het marketingvak is dat het uitgangspunt altijd een ‘nieuw normaal’ is. Want op strategisch niveau buigt marketing zich continu over de vraag: ‘wat zijn de gevolgen van ongewijzigd beleid’. En dan zie je dat verandering feitelijk de enige constante is. Of dat nu door Demografische, Economische, Politieke, Ecologische, Sociaal-culturele of Technologische ontwikkelingen komt. De DEPEST methode helpt je die in kaart te brengen.

De ACCU voor je marketingplan
Samen met een grondige analyse van de eigen kracht van een organisatie, vormt die de basis voor de bekende SWOT-analyse. In de praktijk zie ik daar in de uitvoering nogal eens zaken misgaan.  De vuistregel is dat Sterktes en Zwaktes met de eigen organisatie te maken hebben. Daar kun je invloed op uitoefenen. Op omgevingsfactoren zoals in de DEPEST-analyse gevonden, kun je geen invloed uitoefenen. Daarin schuilen nu juist de Kansen en Bedreigingen.

Op een goede manier uitgevoerd levert deze methode van Analyseren, Concluderen, Creëren en Uitvoeren (ACCU) het vermogen aan een bedrijf om kansen te benutten. Maar geeft deze ook aan waar energie lekt. Deze ACCU-methode is een prima eerste stap om in kaart te brengen waar veranderingen nodig en mogelijk zijn. 

Het is minimaal de eerste stap richting een marketingplan voor het komend jaar. Het kan ook zomaar de aanzet zijn voor een aanpassing van het huidige businessmodel van jouw bedrijf. Hoewel niet makkelijk, is het dé mogelijkheid om verandering voor te zijn.

 

Online inspiratiesessies
Over het laden van de ACCU van je marketingplan organiseren we met regelmaat een (gratis) online inspiratiesessie. Komt ook aan de orde tijdens de proefcolleges van de STEM-opleiding Business Development in technische B2B. En vormt uiteraard ook onderdeel van deze opleiding. Bekijk via onderdstaande button meer informatie over deze en andere activiteiten van STEM-imc om meer te ontdekken over Business Development. Beeldmateriaal: Pixabay.

 

Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen