27 januari 2023 
4 min. leestijd

Weet u precies waar u aan moet werken?

Weet u precies waar u aan moet werken?

De kop is er weer vanaf. Bijna een heel nieuw jaar ligt voor ons om weer te werken aan….. Aan, ja wat eigenlijk? Want waar werken u en uw collega’s binnen uw organisatie nu echt aan? Producten, omzet, de jaarrekening, een toekomstbestendige organisatie? Natuurlijk zijn een product (of dienst) en bedrijfseconomische parameters daarbij van belang. Uw organisatie heeft nu eenmaal afzet en omzet nodig. En zeker ook winst om die toekomst veilig te kunnen stellen. Want daarvoor zullen ook investeringen gedaan moeten worden. Maar ook daarvoor geldt: waarin dan? Machines, voorraden, energie-opslag of toch uw marketing en business development. Want weet u waar het naartoe gaat en aan moet werken?

Er is nogal wat gaand in de wereldEr is nogal wat gaande in de wereld. En het lijkt wel of alles tegelijk gebeurt. Of dat er op z’n minst bijna geen rustpauzes meer zijn. De coronacrisis ging naadloos over in een energiecrisis die veroorzaakt is door de oorlog in Oekraïne. Toch? Of was die energiecrisis al gaande. Want hoewel de natuurlijke energiebronnen nog niet op zijn, is het wel duidelijk dat we als mensheid niet door kunnen gaan met de energieconsumptie zoals we dat de afgelopen eeuw gedaan hebben.


Misschien valt het mee
En ook het verbruik van natuurlijke grondstoffen kent grenzen. Er zijn onderzoeken die aangeven dat sommige grondstoffen nu al of over een paar jaar uit hun natuurlijke voorraad lopen. Of waarvan het winnen zo duur wordt dat het economisch niet meer haalbaar is om ze te delven. Zo las ik recent dat de reserves lithium - ‘hét wondermiddel’ voor de productie van accu’s - net aan toereikend zijn voor de toenemende vraag naar batterijen tot het jaar 2030. 

Het zal wel meevallen, hoor ik regelmatig om mee heen. Maar is dat niet een soort ‘na mij de zondvloed’ gedachte? En misschien valt het allemaal wel een beetje mee. Maar er is toch wel wat gaande als ‘Earth Overshoot Day’ jaar op jaar eerder valt. In 2022 viel de dag waarop de vraag naar ecologische hulpbronnen over de hele wereld groter is dan wat de aarde in een jaar kan regenereren al op 28 juli. Voor Nederland overigens al op 12 april. En dit jaar?


Het raakt ook uw business
Zo hoorde ik laatst ook dat de stroom aan recyclebare materialen al feitelijk op is nog voor de laatste vuurpijl in de nacht van oud op nieuw gedoofd is. Wordt er wereldwijd nog steeds maar een fractie (9%) van de door de kunststoffensector geproduceerde hoeveelheid producten gerecycled. En dreigt al in 2025 voor 1,8 miljard mensen op deze aardbol een tekort aan water. Dat is voor bijna een kwart van de wereldbevolking. Maar zoals we de afgelopen zomers gezien hebben, is een watertekort zelfs in het waterrijke Nederland een toenemend probleem.

Waarom ik hier dergelijke zaken aan de orde stel? Omdat het zaken zijn die ook uw business kunnen beïnvloeden. Soms direct, zoals de roep om minder gebruik van plastics. Kijk maar eens wat er gebeurde met het verbod op oorwatjes met een plastic staafje. Je zal maar een groot deel van jouw productiecapaciteit daarop ingericht hebben. Het is te hopen voor die bedrijven dat ze voldoende spreiding hadden met producten in totaal verschillende marktsegmenten en niet hun hele business verloren hebben. Een groot gevaar bij monoculturen ook vandaag de dag.


Minder marge
De gevolgen van schaarser wordende grondstoffen en energiebronnen liggen voor de hand: hogere tarieven. Uw kosten stijgen. Dus alleen als u genoegen neemt met een lagere marge is doorbelasten aan uw afnemers niet nodig. Maar belast u die kosten wel door dan ondermijnt u daarmee uw waardepropositie en dus ook uw business. Want hoewel iedereen met stijgende kosten te maken heeft, ervaart uw klant geen meerwaarde van die hogere prijzen. Een scenario dat voor afnemers een drijfveer is om naar andere oplossingen te zoeken. Waaronder een aanbieder die meent wel tegen lagere tarieven te kunnen leveren. Of door op zoek te gaan naar substituten die u vermoedelijk niet levert. Zonder de nodige maatregelen ondermijnt dat op termijn uw marge.

Hogere tarieven op diverse fronten hebben ook gevolgen voor de hoogte van de inflatie. En daarmee weer voor het consumentenvertrouwen. En als de consument de hand op de knip houdt, dreigt een recessie. Hoewel die door diverse economen als ‘mild’ voorzien wordt voor 2023. Ook omdat de werkloosheid in ons land laag is en er dus veel mensen zijn die redelijk zeker zijn van hun inkomen. Een gunstige bijkomstigheid van een zeer krappe arbeidsmarkt. Die weer eigen problemen met zich meebrengt voor menig bedrijf.

Zeker ook als je ziet hoe generatie-Z die nu de arbeidsmarkt betreedt, anders tegen inkomen, werk en de purpose van hun werkzaamheden aankijkt. Je zult er als bedrijf rekening mee moeten houden, want anders is er straks niemand meer te vinden die voor uw organisatie aan de slag wil.


De wereld verandert, verander mee: stilzitten is geen optie
De opgelopen inflatie van de afgelopen tijd had weer tot gevolg dat de rentetarieven zijn gestegen. Niet alleen een hypotheek werd hierdoor duurder. Voor het bedrijfsleven betekent het hogere kosten voor het op voorraad houden van goederen of een lening voor een (noodzakelijke) investering. 

“De wereld verandert, verander mee,” schreef ik in mijn vorige column. Die oproep herhaal ik hier nog maar eens. Want stilzitten is niet de oplossing als de wereld verandert. En de  noodzaak om zelf te veranderen, lijkt alleen maar toe te nemen door alle ontwikkelingen in de wereld. Want naast steeds sneller verlopende technologische ontwikkelingen en uitdagingen, spelen geo-politiek, economie, ecologie en zelfs demografische en sociaal-culturele aspecten een rol bij die veranderingen.


Marktgerichtheid loont
Voor de kenner, elementen uit de zogenaamde DEPEST analyse die een rol bij ontwikkelingen in de wereld rondom ieder bedrijf spelen – de Opportunities en Threats uit een SWOT-analyse. Voor uw bedrijf is echter bepalend hoe u daarmee omgaat. Of je over die ontwikkelingen de nodige informatie verzamelt en analyseert. De meest relevante informatie ook intern verspreidt en medewerkers laat weten hoe zij hun werkzaamheden op die veranderende omstandigheden moeten afstemmen. Maar ook om (mogelijke) oplossingen vanuit de eigen organisatie te laten ontwikkelen. Daarbij speelt ook nog de snelheid waarmee een organisatie op ontwikkelingen inspeelt een rol in de mate waarin een bedrijf succesvol reageert op veranderingen. Want uit onderzoek van Kohli & Jaworski dat ze al in 1993 hebben uitgevoerd is onomstotelijk vast komen te staan dat bedrijven die op deze drie elementen hoog scoren een hoge mate van marktgerichtheid vertonen en daarmee ook succesvoller zijn. Zeker in een wereld waarin het moeilijk te voorspellen is waar het naartoe gaat.


Meten is weten. 
Dat geldt ook voor de marketinggerichtheid van een organisatie. Maar hoe marktgericht is uw technische B2B-bedrijf eigenlijk? Kom het te weten via de quick scan marktgerichtheid. Doe mee, ontvang direct de resultaten over de marktgerichtheid van uw organisatie.Dit artikel is eerder gepubliceerd in Kunststof Magazine. Beeldmateriaal: Pixabay.

Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen