11 december 2015 
1 min. leestijd

Kernwaarden: heipalen in communicatie

Kernwaarden: heipalen in communicatie

De functie van een heipaal is eenvoudig. Hij dient tot doel om het gewicht van een bouwwerk over te brengen op de draagkrachtige grondlaag. Verbonden aan de fundering van een gebouw, staat het gebouw stabiel. Goede communicatie wordt ook gedragen door ‘heipalen’, in vaktaal: kernwaarden.
Karaktertrekken van uw bedrijf
De hand van een architect is vaak herkenbaar aan de karakteristieke creaties, die hij voortbrengt. Ook mensen kenmerken zich aan karakters. Kernwaarden zijn daarom niet alleen de heipalen onder goede communicatie; ze karakteriseren ook een bedrijf. Goede waarden verschaffen houvast aan medewerkers en geven richting aan gewenste houding en gedrag. Kortom: kernwaarden zijn niet een paar fancy woorden; ze zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie. Welke kernwaarden heeft uw bedrijf?
Kernwaarden: woorden met inhoud
Vaak worden de waarden in een aantal woorden – gemiddeld vier – samengevat. Het hebben van deze woorden is één, het inbedden en naleven is vaak lastiger. Dan komt het op de betekenis aan. Welke inhoud geeft u aan bijvoorbeeld woorden als klantgericht, persoonlijk, service, betrokken, etc, etc. Elk woord wat uw bedrijf het beste bestempelt of karakteriseert, mag u kiezen. In de basis zijn gekozen kernwaarden of –woorden nooit fout. Wat wel vaak fout gaat, is het ‘vullen’. Er betekenis aan geven om deze vervolgens door te voeren in de organisatie. Zelfs meer dan dat, want het ultieme doel is kernwaarden tot bedrijfs-DNA maken.
Toetstenen voor uw communicatie
Wanneer kernwaarden helder zijn, heeft u prachtige toetsstenen in handen. Elke – ja élke! – bedrijfsactiviteit moet passen en geloofwaardig uitgelegd kunnen worden. Ook op gebied van communicatie. Is er geen waardevolle uitleg? Stel u dan de vraag of die activiteit, foto of slogan wel écht past bij uw bedrijf. Kernwaarden: goed toegepast en doorgevoerd, ontstaat er voor uw klant een eenduidige, herkenbare, geloofwaardige én aanvaardbare communicatie.

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen