Managers in de techniek hebben niet veel op met marketing.

Managers in de techniek hebben niet veel op met marketing.

Natuurlijk waren haar moeder en vader – directeur van een Duits technisch bedrijf - aanwezig. Ook haar grootouders waren meegekomen vanuit Duitsland, voor het bijwonen van de presentatie van haar master scriptie. Trots luisterden ze naar haar verhaal in het Engels. Maar naast een paar woorden ontging het de oudere generatie waarschijnlijk aan de essentie. Mij niet. Want die bevestigde het beeld dat managers van technische bedrijven niet zoveel op hebben met mijn vakgebied. Maar ook, dat uit hetzelfde onderzoek blijkt dat marktgericht opereren en het hebben van een goed opererende marketingfunctie wel degelijk loont.

Wie wil er nu geen betere bedrijfsresultaten?

In het verleden is al vaker onderzoek gedaan naar de marktgerichtheid van technische B2B-organisaties in relatie tot het bedrijfsresultaat. En daaruit bleek dat die bestaat. Maar nog niet eerder is gekeken naar de relatie tussen marktgerichtheid en de mate van ontwikkeling van de marketingfunctie binnen technische bedrijven. En daar ging dit onderzoek, dat in samenwerking met de Universiteit Twente is uitgevoerd, juist wel over.

Positieve relatie
En dit onderzoek toont aan dat er inderdaad een positieve relatie is tussen de marktgerichtheid en mate van ontwikkeling van de marketingfunctie. Wanneer marktgerichtheid en de marketingfunctie beide op een hoog niveau ontwikkeld zijn, zijn de bedrijfsprestaties het hoogst.

Vergelijken we dit met een onderontwikkelde marketingfunctie en/of een matige marktgerichtheid dan is het verschil in resultaat zelfs significant lager. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat ‘marketing’ de bedrijfsprestaties verbetert.

Marketingkennis verbetert bedrijfsresultaten
Overigens is een goed ontwikkelde marketingfunctie niet hetzelfde als het in huis hebben van marketingafdeling en/of een goed opgeleide marketingfunctionaris. Het in huis hebben van marketingkennis is overigens wel nodig om zowel de marktgerichtheid als de marketingfunctie van een onderneming te optimaliseren.

Een goed ontwikkelde marketingfunctie raakt het hele bedrijf, waarbij

  1.  op structurele wijze markt- en klantinformatie wordt verzameld en geanalyseerd;
  2. markt- en klantinformatie regelmatig met iedereen wordt gedeeld binnen de organisatie;
  3. een organisatie ook in staat is om snel op veranderingen in de markt, concurrentie en behoeften van (toekomstige) afnemers te reageren.

    Het begint bij het management
    Er gaat dus aantoonbaar een positief effect uit op de bedrijfsresultaten door een hoge mate van marktgerichtheid en een goed ontwikkelde marketingfunctie. Maar managers binnen technische MKB-bedrijven zien marketing doorgaans als reclame maken en als een kostenpost die niet snel genoeg oplevert. Tevens ligt hun focus vanuit affiniteit met techniek vooral op de productie en productontwikkeling.

Begrip over de functie van marketing binnen een organisatie begint echter niet bij het aanstellen van een marketingfunctionaris of inrichten van een marketingafdeling. Het begint bij het als management zelf begrip krijgen van de functie (of rol)) van marketing in het business development proces.


 

Krijg zelf inzicht
Interessant dus om zelf ook eens te bepalen hoe het met de marktgerichtheid van de eigen organisatie gesteld is. En die mogelijkheid biedt STEM in samenwerking met de Universiteit Twente. Deelnemen kost u niet meer dan 10 minuten. Op basis van de ingevulde gegevens ontvangt u direct na het afronden van dit onderzoek een indicatie over de mate van marktgerichtheid en ontwikkeling van de marketingfunctie van de eigen organisatie.


Meet de marktgerichtheid van jouw technische B2B bedrijf


Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen