06 april 2019 
in Bouw
1 min. leestijd

Bewuste bouwers

Bewuste bouwers

Een boeiend interview in de Cobouw: ‘Waarom bouwers onveilig werken, elkaar niet corrigeren en zelden snoep uitdelen? De sector is overbelast en er is stress

Het punt wat aan de kaak wordt gesteld – ik vat het ook maar samen in onverschilligheid -, komt en gaat zo ongeveer met een zelfde golfbeweging als het economische getij. Nu het weer beter gaat, nemen de bouwfouten, kosten, vertraging, ongevallen, overtredingen en klachten toe lezen we ook hier weer. Elk initiatief wat een ander ‘sectorgedrag’ bewerkstelligd, is in basis daarom toe te juichen.

Het beeld versus de werkelijkheid

Maar; hoe komt het nu toch dat het in de kern nauwelijks kantelt? Op de keper beschouwd is het opmerkelijk dat klaarblijkelijk hiervoor initiatieven als ‘Bewuste Bouwers’ nodig zijn. Een initiatief waarvan – zo lees ik – het hóófdoel is: het verbeteren van het imago. Zit het antwoord op mijn eerdere vraag in dit laatste woord. Het ‘imago’, wat betekend het verbeteren van het ‘publieke beeld’? Het is voor mij illustratief voor zoveel gelijksoortige initiatieven en discussies in kwaliteit, prijsvorming, arbeidsmarkt etc.

Transitie naar nieuwe samenleving

De wereld en daarmee ook onze maatschappij is volop in een transitie naar een andere inrichting en uitvoering als samenleving. Ik denk dat daarom een échte kanteling veel verder moet gaan dan een publiek aanvaard (of aangeleerd?) beeld. Het gaat om een intrinsieke motivatie en houding om wendbaar en mensgericht te handelen door alles en in alles. Niet gedreven vanuit economische doelen, maar vanuit sociale en ecologische. Alleen wanneer ondernemingen (groot én klein) in de bouw- en installatiesector hiertoe in staat zijn, dan veranderd er wat.

Het gaat om een intrinsieke motivatie en houding om wendbaar en mensgericht te handelen door alles en in alles.

Geen utopiaanse gedachte

Gaat dát gebeuren? Ik weet het zeker. Ik weet alleen niet wanneer. Aangedreven door exponentiële technologische ontwikkelingen. Er komen verschuivingen in krachten en machten. Door het artikel heen lees ik in verschillende uitspraken signalen. De bouw mag dan in haar algemeenheid weer verslapen in aandacht voor de omgeving, Bewuste Bouwers mag dan wel onderscheidend zijn in aanbestedingen….. Het is een kwestie van tijd dat de burger met behulp van technologie zelf het omgevingsspel en de regels voorschrijft. Niet vanuit een (bedrijfs)economisch motief, maar vanuit maatschappelijke, sociale en ecologische transparante waarden.

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf.Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen