15 februari 2013 
1 min. leestijd

Domotica eist samenwerking

Domotica eist samenwerking

Wat bepaalt het succes van een goed domoticaproject? Het antwoord op deze vraag kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld dat de realisatie zonder noemenswaardige problemen is verlopen, of wanneer het technisch juist werkt of. Misschien wel dat het project financieel binnen budget is gebleven. Ik ben van mening dat het enige juiste antwoord is: als het voldoet aan de behoefte en verwachting van de (eind)gebruiker!
In essentie zal iedereen het hiermee eens zijn. De praktijk is echter weerbarstiger. Zo is in veel woning- en/of bedrijfsgebouwprojecten juist die (eind)gebruiker hekkensluiter in besluitvorming. Hiërarchie, vastgeroeste processen en businessmodellen gaan hen voor. Ik durf te stellen dat, wanneer de besluitvorming gebaseerd is op het klassieke proces van aanbesteden, de (eind)gebruiker zelfs buiten spel staat. Kan dat niet anders?
Ja. Het vergt alleen wel innovatie- en integratiekracht van alle betrokken bouwpartners in de keten. In procesgang en in uitvoering. Samengevat in een Programma van Prestatie-eisen (PvPe). In de klassieke aanbesteding is aangeven tegen welke prijs je het uitgewerkte Programma van Eisen kan realiseren. Het PvPe is gemaakt op de functie en (langere termijn) prestaties van de bouwontwikkeling, opgezet vanuit de behoefte van de (eind)gebruiker. Juist in deze economisch tijden is het moment daar, om de schijnzekerheid van het klassiek aanbesteden te doorbreken.
Prestatiegericht ontwikkelen, aanbesteden en realiseren stimuleert complementaire samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat het een woon- of werkomgeving oplevert, boven de verwachting van de (eind)gebruiker. En dat is winst voor álle partijen. Voor nu en later!

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen