19 augustus 2016 
5 min. leestijd

Drie LEGO® SERIOUS PLAY® – mythes weerlegd

Drie LEGO® SERIOUS PLAY® – mythes weerlegd

Drie LEGO® SERIOUS PLAY® – mythes weerlegd

Met LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) heb je een methodiek in handen, waarmee je op innovatieve wijze het proces van innovatie en business performance resultaatgericht verbetert. In eerdere blogs heb ik al het nodige geschreven over LSP. De reacties liggen ver uiteen. Van positief geïnteresseerd tot kritisch. Beiden boeien mij, maar in de criticasters zie ik de echte uitdaging. Niet om hen te overtuigen van de kracht van LSP. Maar om te achterhalen waarom men zo kritisch of negatief is. In het rijtje van redenen worden er in verschillende bewoordingen drie argumenten regelmatig genoemd. Redenen genoeg om in deze blog eens deze drie mythes onder de loep te nemen en te weerleggen.
Mythe 1: ongefundeerde flauwekul
“Leuk dat spelen met LEGO® en het zal best wel iets bijdragen. Maar om nu te zeggen dat je er strategie- of teamontwikkeling kan organiseren met 100% betrokkenheid en belang van de deelnemers, dat gaat mij wel ver. Is het bewezen?”
Het idee van LSP is ontstaan in 1996, toen de twee professoren Johan Roos en Bart Victor bij IMD in Zwitserland en LEGO Group CEO en eigenaar Kjeld Kirk Kristiansen op zoek gingen naar nieuwe instrumenten en systemen rond strategievorming. Jarenlang onderzoek, analyseren, testen en documenteren volgden. Steeds scherper kwam voor ogen hoe LEGO ingezet kan worden om vanuit 3D-modellen businessvraagstukken te beantwoorden. Pas later kreeg de methodiek de naam LSP. En in 2010 besloot de LEGO Groep de LSP-methodiek in een community based model aan te bieden.
Gedurende de jaren van onderzoek zijn er verschillende publicaties uitgebracht over de resultaten en methodiek. Op de website is een overzicht te vinden. Overigens, de eerste publicatie werd gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau: Imagination Foundation Lab. Tot op de dag van vandaag verschijnen er regelmatig publicaties die de kracht van LSP aantonen.
LSP is hiermee geen ongefundeerde flauwekul. Maar op basis van onderzoek een bewezen effectieve methode. Een methodiek om in 3D met 100% betrokkenheid en belang een bedrijfs- of productstrategie, processen, team of je persoonlijke loopbaan letterlijk uit te bouwen.
IMG_6109 IMG_6110
Mythe 2: zinloos tijdverdrijf, ga toch écht werken
“Zoals voor veel methodieken geldt: leuk voor het inspiratiemoment tijdens een hei-sessie, maar niets blijvend. Gooi een doos LEGO op de hei-tafel, laat mensen bouwen en je hebt hetzelfde resultaat. Ga gewoon écht werken, dan kom je er pas.”
Deze opmerking begrijp ik wel. Menig heidesessie is gedoemd te mislukken. Waarom? Omdat vaak vooraf bij het organiserend management de richting en het eindresultaat van de dag al bekend is. Er moet een nieuwe strategie ingevoerd worden. Of de opdracht is om een manier te bedenken, waarop efficiënter en met meer resultaat gewerkt kan worden. We zoeken er een werkvorm bij uit het 1001- werkvormenboek. En huppakee: weer een dag gevuld. Natuurlijk, er is altijd een zichtbaar effect van zo’n dag. Alleen al omdat de deelnemers uit hun omgeving en dagelijkse routine zijn gehaald. Maar is dit effect blijvend? Ook na enkele maanden? In veel gevallen hoor je dat ongeveer 3-4 dagen na de sessie het enthousiasme al weer is opgeslokt door de ‘daily business as usual’. Geen gemaakte afspraken in duimdikke rapporten die daarin verandering brengt.
Bij LSP is dit anders. Ja, natuurlijk is er een heldere opdracht of vraagstelling. Maar hoe deze beantwoord wordt, is bij de start onbekend. Er is een routebeschrijving van de reis die de bouwgroep samen aangaat. Maar wat er onderweg gezien of aan resultaat op tafel komt, dat weet niemand.
Omdat je binnen LSP samen werkt aan de formulering van heldere afspraken, de guiding principles, is het effect van LSP ook blijvend. Uit ervaring weet ik dat 3 maanden na een workshop de deelnemers nog steeds onderling wisten op grond van waarvan de guiding principles zijn opgesteld. Uitgangspunten die men soms elke dag gebruikt om besluiten, afwegingen en/of te maken stappen te toetsen. Op alle ‘guiding principles’ een positief vinkje betekent doorgaan. Staat er bij één een kruisje? Dan terug naar de tekentafel. Toch doorgaan geeft grote kans dat de keuze op een bepaald moment heibel in de tent veroorzaakt.
Een dag strategie bouwen vraagt aan alle deelnemers de nodige concentratie. LSP ‘dwingt’ dit op een hele natuurlijke manier af bij de deelnemers. De kracht van vragen, (be)denken en bouwen en onderling delen en reflecteren wordt door iedereen al in de eerste 30 minuten ervaren. Een deelnemer omschreef het eens zo: “Je komt in een flow die je gedurende een hele workshop niet meer loslaat”. Een dag LSP is keihard werken en vraagt mentaal veel van de deelnemers.
Mythe 3: slimme business-booster van LEGO
“Wel slim bedacht van LEGO. Het onmisbare onderdeel in de methodiek is het eigen product. De training, workshops, materialen zijn een mooie bron van inkomsten.”
In veel verschillende bewoordingen hoor ik voorgaande uitspraak regelmatig. Er zit een kern van waarheid in, immers de materialen moeten gekocht worden. Toch is de uitspraak te weerleggen, want LSP is een ‘open’ methode. Op de website lees je alles over het ontstaan en de achtergronden. Ook staan hier de verschillende basisworkshops volledig uitgeschreven. Ook de materialen zijn vrij verkrijgbaar. Kortom, in principe houdt niets iemand tegen om LSP te gebruiken. Je kan het zo zelf toepassen. Toch is een waarschuwing op zijn plaats. Het vraagt de nodige kennis en vaardigheden om het juiste ‘sustainable’ resultaat uit een workshop te krijgen. De vraagstelling(en), de speelomgeving, de opbouw van een LSP-workshop en het faciliteren zelf vraagt de nodige competenties. Het is niet iets wat je zomaar door het lezen van een boek of website onder de knie krijgt.
Een slimme business-booster? Ja dat is het zeker….. Voor jou en jouw bedrijf! Een juist gefaciliteerd proces brengt tot resultaat een 5-7 richtinggevend principe (guiding principles) die zowel bewust als onbewust 100% bijdragen aan de door iedereen gedragen keuzes en besluiten.
IMG_6105
De kracht van LEGO SERIOUS PLAY ervaren?
Drie veelgehoorde mythes heb ik hierboven weerlegd. Is daarmee de kous af? Nee zeker niet. Het is belangrijk om stil te staan bij hoe en wanneer je LSP inzet. Wanneer je overweegt om LSP in te zetten om je eigen visie en strategie “embedded” te krijgen, waarschuw ik je. Grote kans dat het mis gaat. Wanneer je LSP inzet om een gedragen visie en strategie te krijgen, waaruit je eenduidig kunt werken en communiceren…succes verzekerd. In mijn vorige blog heb ik al verteld dat LSP als methode naar mijn mening niet past in het rijtje van 1001 methodieken tot strategievorming. LSP werkt 100% vanuit de denk- en leefwereld van de deelnemer. Vanuit zijn of haar belang tot het onderwerp.
Wil je de kracht van LSP ook eens ervaren? Neem contact met mij op voor een kennismakingsworkshop. Deze duurt maximaal 75 minuten en past in het algemeen bijvoorbeeld goed in een bijeenkomst van ondernemersnetwerk. Grieks filosoof en schrijver Plato heeft het ooit met ongeveer deze woorden gezegd: “U leert meer over een persoon in een uur spelen, dan uit een uur met elkaar in gesprek zijn.”
 
(deze blog is op 16 augustus 216 geplaatst op Bouwkennisblog.nl)
 

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen