Installatiebranche: het is nooit meer maandag

Installatiebranche: het is nooit meer maandag

Tijdens het KIEN Innovatiecongres – Utrecht, De Fabrique op 4 juni – stonden twee thema’s scherp op de agenda: zorgtechnologie en 0-energie omgevingen. Onderwerpen waar de innovaties in rap tempo elkaar opvolgen. Mooie voorbeelden en succesverhalen, kritische vragen maar ook de nodige uitdagingen kwamen voorbij. En in deze laatste categorie ontstond al snel een gezamenlijke deler.
Niet sexy genoeg
De branche is innovatief. Elk initiatief zoals Radar 2020 (doorlopend onderzoek UNETO-VNI), de activiteiten van KIEN en onderzoek door TU-Eindhoven toont dit aan. Toch blijken de aanwezigen zich te herkennen in een grote gemeenschappelijke uitdaging: de branche is niet sexy genoeg. We krijgen het niet voor elkaar om nieuwe ontwikkelingen helder over de bühne te krijgen. Verzanden te snel in techno-turbo-taal of weten onvoldoende de connectie te maken met de werkelijke behoefte van de markt. En we blijven teveel hangen in de niet functionerende verdienmodellen.
Communicatie start met LSD
Waar liggen de kansen in de markt? Er zijn 1001, veelal technische, onderwerpen te noemen. Hoe deze nu ‘te pakken’. Spreker Ben Tiggelaar nam het publiek mee aan de hand van drie perspectieven: Doel – Gedrag – Support. Conclusie? De sleutel van succes ligt in het beheersen van deze drie. Als ondernemer of medewerker in de branche en daarmee als branche in haar geheel. “Ga eens écht luisteren naar je klant. Vat haar verhaal samen en vraag door. Het bekende LSD’tje: Luisteren – Samenvatten – Doorvragen. En spreek in minimaal de eerste 30 minuten niet over techniek!” was één van zijn oproepen.
Nooit meer maandag
Techniek is volop om ons heen, tussen ons in, in ons en steeds meer als ons. Mens en maatschappij is onlosmakelijk verbonden met techniek. Dat betekent geen 8 tot 5 mentaliteit op innovatie. In de technische branche is het nooit meer maandag. En dat vraagt binnen deze bedrijfstak misschien wel des temeer om serieuze aandacht voor sociale innovatie.

Het innovatiecongres was een gezamenlijke activiteit van Stichting KIEN, branchevereniging UNETO-VNI en de TU-Eindhoven. Een informatieve dag met volop gelegenheid tot persoonlijke ontmoeting en gesprek. Een congres wat in deze opzet zeker een jaarlijks vervolg mag houden.

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf.Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen