LEGO® SERIOUS PLAY®: denken met je handen

LEGO® SERIOUS PLAY®: denken met je handen

LEGO® SERIOUS PLAY®: denken met je handen

In mijn vorige bijdrage heb ik verteld over de kracht van LEGO® in beleidsvorming via LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP). LEGO kennen we allemaal als speelgoed. Van Duplo tot technisch LEGO. Het bevordert bij kinderen het ruimtelijk denken en creativiteit. Kinderen gaan denken met hun handen. En dat is precies wat LSP ook doet in een bedrijfsmatige toepassing. Zelfs echte woorddenkers gaan met de Deense steentjes aan de slag.
LSP betrekt iedere deelnemer er helemaal bij. Voor de volle honderd procent. Ieders eigen belang in een vraagstuk komt ook helemaal op tafel. In stappen wordt een vraagstuk beantwoord. De deelnemers bouwen steeds met de steentjes hun gedachten uit in een model en lichten dat toe. Iedereen ziet en begrijpt wat iemand bedoelt. Elk individu spreekt vanuit zijn of haar eigen belang. Het gaat niet meer over iets abstracts. En alles heeft betekenis. Elk kleurtje, steentje, vormpje of stapeling. Bewust of onbewust.
Door de individuele bouwwerken samen te voegen naar één bouwmodel dat iedereen begrijpt, ontstaat er een ‘gedeeld model’ dat door alle deelnemers wordt gedragen. Uiteindelijk werken de deelnemers aan zes of zeven ‘guiding principles’. Vrij vertaald: de gedeelde waarden waaraan iedereen heeft meegeholpen om die te bepalen. Dat maakt de acceptatiegraad bij de verdere uitvoering ook zo groot. En als iets niet aan alle guiding principles voldoet, weet je vooraf dat je er niet aan moet beginnen, anders is de kans groot dat er later problemen ontstaan in de acceptatie. Door de guiding principles worden er breed gedragen keuzes gemaakt.
In bijna alle gevallen geldt dat deelnemers bij de start van een LSP-sessie een stap moeten maken. Over de drempel van: Ja zeg, met Lego spelen, wat zal een ander wel niet van me denken? Maar eenmaal die stap gemaakt, gaan ze los! LSP is een krachtige, innovatieve en bovenal leuke en daarmee een laagdrempelige en toegankelijke methode in het vormen van strategie, beleid en teams. Wil je na het lezen van dit artikel meer weten over LSP, vraag het mij gerust.

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen