28 juni 2021 
4 min. leestijd

MARKETING IS OOK EEN VAK

MARKETING IS OOK EEN VAK

HET IS VANDAAG (21 JUNI 2021) INTERNATIONALE CAPSLOCK DAG. EEN DAG WAAROP JE ONGEGENEERD VAN JE AF MAG SCHREEUWEN MET TEKSTEN IN HOOFDLETTERS. OVERIGENS LEERDE IK AL VROEG IN MIJN LOOPBAAN DAT DE TERM HOOFDLETTERS FEITELIJK NIET JUIST IS. ONDER VAKMENSEN WORDEN ZE AANGEDUID MET DE TERM: KAPITALEN. EN CAPSLOCK IS OOK NIET DE JUISTE TERM VOOR WOORDEN OF REGELS VOLLEDIG IN HOOFDLETTERS – EXCUUS: KAPITALEN. CAPSLOCK IS EEN FUNCTIE OP JE TOETSENBORD DIE ER VOOR ZORGT DAT JE ZONDER CONSTANT DE SHIFT TOETS HOEFT VAST TE HOUDEN, HEERLIJK IN KAPITALEN LOS KUNT GAAN OP JE TOETSENBORD, JE SCHERM OF HET BERICHT DAT JE WERELDKUNDIG WILT MAKEN. IK VIND HET GEBRUIK VAN VOLLEDIGE ZINNEN IN HOOFDLETTERS ZELF ERG SCHREEUWERIG OVERKOMEN EN DOORGAANS ONGEPAST. ZEKER OOK IN EEN BLOG. MAAR VANDAAG DOE IK HET GEWOON EEN KEER OMDAT IK HET AL HEEL LANG VAN DE DAKEN ZOU WILLEN SCHREEUWEN: MARKETING IS GEEN RECLAME. HET IS OOK EEN VAK. EEN HEEL VEELZIJDIG VAK.

Zoals gezegd, vind ik het gebruik van hele teksten in kapitalen schreeuwerig overkomen. Daarom maar snel verder in teksten die normaal met een kapitaal beginnen en verder in onderkast geschreven worden. De termen kapitalen en onderkasten waren onder meer grafische termen die ik leerde van Paul. Hij was corrector bij het reclamebureau waar ik in de jaren ’90 partner was. Paul was toen al ruim de 65 gepasseerd. Werken boven je 57ste was in die jaren overigens echt bijzonder. Paul deed dat dan ook niet voor zijn boterham. Maar omdat hij zijn vakmanschap nog wilde blijven uitoefenen. En dat deed hij met verve. Van hem heb ik ook andere termen en facetten uit het grafische vak geleerd. Zoals wat links of rechts lijnend is. Wat de drukkersterm een 'hoerenjong' betekent en wat de 'Engelse regelval' is.

Om het één te voorkomen en het ander goed uit te voeren, ben je vandaag de dag met één druk op de knop in veel gevallen klaar. Maar of je bij de Engelse regelval nu wel of geen afbrekingen mag gebruiken, vertellen MS-Word en allerlei grafische programma’s je niet. Evenmin of er een ‘hoerenjong’ in je opmaak voorkomt. Of, dat een tekst in twee naast elkaar staande kolommen wel registert.

Vakmanschap
 Het vakmanschap van Paul kwam hem niet zomaar aanwaaien. Hij was van de generatie die vrijwel direct na de lagere school ging werken. En dat zal met Paul niet anders gegaan zijn. Dus al zijn vakmanschap heeft hij waarschijnlijk in de praktijk geleerd. Maar zo goed ken ik het levensverhaal van Paul nu ook weer niet. Hoewel ik wel weet dat hij als loodzetter bij een drukkerij van een dagbladuitgever het grafische vak onder de knie heeft gekregen. Hij heeft mij ooit verteld wat een loodzetter moest doen en waarvoor deze verantwoordelijk was. En in die zaken lag de basis van het vakmanschap van Paul.

Loodzetsel
Lood zetten was de methode voor het voorbereiden van teksten voor drukwerk. Deze werd tot ruim in de tweede helft van de vorige eeuw toegepast. In de jaren ‘60 verloor het loodzetsel terrein. Mede door de komst van fotografische zetmachines en later elektronische systemen en natuurlijk de desktop publishing en aanverwante programma’s die hun intrede deden met de komst van computers . Maar tot die tijd was ‘loodzetter’ een ambacht dat vakmanschap op diverse fronten vereiste. Taalkundig moest je een kei zijn om op z’n kop van losse loodletters woorden en zinnen te construeren. Daarbij moest je ook verstand hebben van typografie. Want ook de opmaak met de juiste spatiëring, regelval en opmaak behoorde tot de taken van een loodzetter.

Faalkosten voorkomen
 Aan die ervaring ontleende Paul het vakmanschap waarmee hij binnen ons bureau de puntjes op de ‘i’ zette bij de controle van alles dat gedrukt moest worden. Daarmee behoedde hij de organisatie voor menige taal, stijl of zetfout in het uiteindelijke drukwerk. En liet hij ook altijd een wakend oog gaan over de opmaak van advertenties, brochures en dergelijke. Hij heeft het bureau voor heel wat faalkosten gevrijwaard. Want als het drukwerk met fouten van de drukpers zou komen, dan kon je de partij over laten drukken.

Dat vakmanschap, die zorgvuldigheid, daar moest ik aan denken toen ik de aankondiging van CAPSLOCK DAG zag. Want zoals ik al meldde: zelf vind ik hele zinnen in kapitalen, nu niet echt getuigen van een fijnzinnig gekozen manier van communiceren. En juist vakmanschap getuigt wel van inlevingsvermogen, scherpte, subtiliteit, onderscheidingsvermogen, opmerkzaamheid en oog voor detail. Eigenschappen die ik heel erg herken bij mensen in technische bedrijven.

Vak apart
Daarin schuilt ook een gevaar. Want wat ik ook zie in diezelfde technische bedrijven is een houding om dan ook maar alles zelf te doen. Ook op het gebied van business development en dan met name de elementen: marketing, sales en communicatie. Vakgebieden waar mensen met een technische achtergrond wellicht nog wel eens een handje bij geholpen kunnen worden.

Want bij business development komt ook het nodige vakmanschap om de hoek kijken. Sales is meer dan iemand iets verkopen. Communiceren doen we allemaal, maar het communicatievak is een specialisme binnen het marketingvak dat meer skills vereist dan een stukje tekst aan ‘papier’ toevertrouwen. En marketing is ook veel meer dan reclame maken. Het marketingvak is veel omvattend, net als het vak van loodzetter en dat van een engineer. Alleen in een heel andere context, met andere vaardigheden en aandachtsgebieden. En dat maakt dat marketing een vakgebied is met beoefenaars die over vakmanschap beschikken. Waarbij marketing in een technische B2B omgeving ook nog eens verschilt met Business-to-Consumer marketing. Daarom is industriële marketing een vak apart.

Een vakgebied waar mensen met een technische opleiding nog al eens onvoldoende kennis over en ervaring in hebben. Vanuit STEM Industrial Marketing Community bieden we je daarom op verschillende manieren de mogelijkheid om die kennis op te doen. Of te putten uit een netwerk van professionals op het gebied van marketing, sales en communicatie met ervaring in een technische omgeving. Die vanuit hun vakgebied technische B2B-bedrijf helpen bij hun business development activiteiten.

Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen