The internet of everything

The internet of everything

Internet-of-EverythingEerder heb ik geschreven over de grote invloed van ICT op onze branche. Wie een beetje googlet, vindt hierover genoeg onder de exotische term ‘the internet of things’. De vierde revolutie, die van de automatisering, is volop gaande. Alles wordt met elkaar verbonden en brengt ons een stap verder naar ‘the internet of everything’. Illustratief leest u hier 3 ontwikkelingen waarvan ik zeker ben dat deze onze branche raken. Bedreigingen of kansen?
Groen, groener, groenst: bewust energiegebruik 
Steeds meer ‘klassieke’ producten krijgen een internetkoppeling. Naast voordelen van beheer, wordt dit ook steeds vaker in één adem genoemd met de behoefte tot een efficiënter energiegebruik. De sprong naar smart grids is hiermee snel gemaakt. Netwerken waarin de opwekking en het gebruik van energie slimmer op elkaar worden afgestemd. Geautomatiseerd wel te verstaan! En daarmee zijn niet de netwerken slim, maar alle apparaten die aan het netwerk worden gekoppeld. Van klimaatinstallatie tot lichtarmatuur. Van laadpaal tot zonnepanelen. Van schakelaar tot meterkast. In basis de dagelijkse kost voor menig installateur.
De staat van je lichaam: 24/7-zelfdiagnose
Zorgdomotica, eHealth, wearables als Google Glass en Google Lens. Voorbeelden van ontwikkelingen die met zorg en welzijn te maken hebben. In een vergrijzende en ontgroenende samenleving is het vraagstuk rond de stijgende zorgkosten complex. Het doen van zelfdiagnostische handelingen gaat hierin toenemen. Om maatschappelijke zorgkosten te verminderen, maar ook om in onze groeiende behoefte te voorzien om continue onze persoonlijke ‘gezondheidsstaat’ te monitoren. Nieuwe producten en toepassingen die om een stabiele, betrouwbare en veilige omgeving vragen.

Met alles en iedereen verbonden: macht van informatie
Door alles met alles te verbinden ontstaat er een informatiestroom. Technologie – weer in combinatie van soft- en hardware – wordt hiervoor volop ingezet. Samengevat in 3 stromingen: Person-to-Person, Person-to-Machine, Machine-to-Machine. Slimme dwarsverbanden, analyses en profiling-technieken tussen deze 3 zorgen voor een mate van voorspelbaarheid van (latente) behoefte, status en gedrag. Ontstaat hier een 3.0-versie van het eeuwenoude ‘informatie is macht’? Ik denk van wel. Het delen hiervan is gebaseerd op compleet nieuwe verdienmodellen.
The internet of everything: bedreigingen of kansen?
Alle 3 de voorbeelden hebben één ding gemeen: het zetten van vinkjes op de juiste plaats. De installatiebranche adopteert traag CRM, social internet, communicatie & marketing en emphaty mapping van klanten. Onderwerpen die in ons soort bedrijven geen hoge prioriteit hebben. Het vraagt aan onze vakmensen om andere kennis, vaardigheden en competenties. En aan de bedrijven om vernieuwende businessmodellen. The internet of everything raakt ook onze bedrijfstak. U en mij. Dat is zeker. Bedreiging of kans? Het antwoord ligt in de woorden van een hockeycoach: ‘Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.’

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf.Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen