24 december 2014 
2 min. leestijd

2015: vijf ontwikkelingen in de zorg

2015: vijf ontwikkelingen in de zorg

2015: ontwikkelingen in de zorgTegen het eind van 2014 blikken we vooruit. Dit keer rond de zorg. Want laten we eerlijk zijn er is geen sector te noemen waarin zoveel op stapel staat. Veel veranderingen komen er vanuit overheid en verzekeraar. In een omvang die z’n weerga niet kent. De rol van ondersteunende technologie is onmiskenbaar aanwezig. Vanuit deze context deel ik graag vijf ontwikkelingen die in 2015 meer dan voet aan de grond gaan krijgen.
1# Quantified Self
Ik heb hier al eerder over geschreven. Sensoren en apps op het lichaam en in de kleding verwerkt die gedurende de dag informatie over uw gestel verzamelt en rapporteert. Een groot deel van dit alles wordt gebracht als gadget in het zichtbaar maken van een vitaal gezonde levenshouding. Een ander deel wordt ingezet om zorgmonitoring op hoog niveau te houden met behulp van minder mensen.
2# Slimme sensoren
Sensortechnologieën worden steeds verfijnder en daarmee steeds beter toepasbaar in zorgomgevingen. Slimme sensoren in één product die zien, luisteren, spreken, bewaken en meten. Goed afgestemd op de zorgprocessen maakt het de zorgverlening flexibeler, verhoogt het voor de cliënt een veiligheids- en een welzijnsniveau en evenzo belangrijk: maakt het de bedrijfsvoering efficiënter.
3# Technische transparantie, beeld en geluid
Interoperabiliteit, connectiviteit, open standaard of open communicatie. Hoe je het ook noemt in 2015 gaat het “everything to everyone” een nog grotere rol spelen. De vendor-lock-in is op haar retour. Grote driver achter deze technische transparantie is de vergaande toepassing van beeld en geluid. De benodigde infrastructuren gaan hier steeds beter geschikt voor zijn. Software-applicaties zorgen voor de intelligentie van de apparatuur die gekozen is op relevantie en functionaliteit. Er komt een verschuiving van technische mogelijkheden (techniek is niet het probleem) naar het hebben van de juiste kennis, kunde en vaardigheden. En dat sectoroverstijgend!
4# Winnen doe je samen
Het is een open deur: samenwerken. In alle ontwikkelingen gaat in de weg naar succes deze doorslaggevend zijn. De complexiteit van de zorgsector zowel intra- als extramuraal is niet meer door één partij op te lossen. Complementaire samenwerking is noodzakelijk. Elke andere vorm van samen werken (let op: de spatie maakt het verschil!) geeft onnodige ruis, inefficiëntie en kostenstijgingen. Bekende partijen in de keten krijgen in ontwikkel- en realisatieprocessen andere rollen en taken.
5# Transitie business case
Gevestigde zorgbedrijven gaan in 2015 toenemende behoefte krijgen in een andere business case. De huidige business case is in een terminale fase. Een gedrocht dat achter de feiten aanloopt en niet meebeweegt in de (opgelegde) ontwikkelingen. Men wil een business case die verder kijkt dan puur de zorg. De zorgsector gaat durven om oude denkpatronen los te laten en nieuwe vormen van dienstverlening aan te nemen. Men wil een antwoord op de vraagtransitie van “doorbehandelen – hoe betalen?” naar “kwaliteit van leven – hoe verdienen?” De zorg ontwikkelt zich als een markt. Met vraag, aanbod en onderscheidende waarden als pijlers.
 
 

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen