Visie op zorg en technologie: Integratie van zorgfuncties, zorgdiensten en zorgsituatie

Visie op zorg en technologie: Integratie van zorgfuncties, zorgdiensten en zorgsituatie

Visie op zorg en technologie:

Integratie van zorgfuncties, zorgdiensten en zorgsituatie

[Dit artikel is eerder gepost op LinkedIn-Pulse]
Technologie is altijd ondergeschikt aan zorgprocessen. Functioneel moet technologie de cliënt ondersteunen. In het herstelproces maar ook op gebied van zelfredzaamheid en welzijn. Echter, onderschat de impact van technologie door het alleen als €-model te zien of als een staaltje van techno-kunst. Ik roep de zorgsector op tot het vormen van een eigen(zinnige) visie op de inzet van zorgtechnologie.
Starten met een goede missie en visie
Voor de zorgaanbieder begint zorgtechnologie of zorgdomotica bij het hebben van een goede bedrijfsmissie en aansluitende zorgvisie. Het lijkt een open deur, maar toch blijkt uit eigen ervaring dat hierin door verschillende zorgbedrijven nog het nodige werk gedaan moet worden. Let wel: het is de sector niet hard verwijtbaar, gezien de razendsnelle kantelingen die het heeft door moeten maken. Veranderende financieringen, scheiden van wonen en zorg en nieuwe wet- en regelgeving om maar eens enkele voorbeelden te noemen.
De ‘zorg’ is een markt waarin de regels van marktwerking gelden. Elke onderneming in een gelijksoortige situatie dient enkele basisvragen te beantwoorden. Een goede missie en visie verankert het ‘waarom’ en is richtinggevend in de strategische afwegingen en keuzes die gemaakt worden. Ook op het gebied van zorgdomotica.
Fundamenteel borgen van zorgdomotica
Op grond van een goede missie en visie zijn er dieperliggende keuzes te maken. Bijvoorbeeld op gebied de zorgambities en –verlening. Maar ook welke rol bredere zorgtechnologie hierin gaat krijgen of misschien al heeft. De inzet en het gebruik van zorgdomotica heeft namelijk onmiskenbaar gevolgen op de verschillende processen.
Zorgdomotica gaat namelijk verder dan de aanschaf van een systeem, een merk of een oplossing. Het hebben van een goede deelvisie op technologie voorkomt dat zorgdomotica het speeltje van de zorgmanager wordt, de excelpraktisering van de financiële man of de gadget-hemel van de technische dienst. Succes ligt in het juiste samenspel. Alleen dan draagt zorgdomotica effectief bij aan de zorgambities. Het vormgeven van een doordachte blauwdruk zorgtechnologie geeft een consistente en beheersbare richting en daarmee houvast. In het zorgproces de financiering en het beheer.
zorgtechnologie tompouce
Tompouce-denken: blauwdruk in technologie
Het juiste samenspel van technologie is in een metafoor te vergelijken met een tompouce. Een goede bodem is nodig om deze lekkernij te dragen. De bodem staat voor een stabiele basisinfrastructuur in de techniek: energie en communicatie. Op deze bodem komt de pudding, een mix van ingrediënten. In de metafoor is dit de intelligente techniek, een mix van soft- en hardware die – net zoals de pudding – één geheel vormt. Interoperabiliteit van alle soft- en hardware is dan de belangrijkste vereiste. Het glazuurkoekje op de tompouce is te vergelijken met benodigde functionaliteit. Wanneer nodig moet deze vrij aangepast kunnen worden naar de omstandigheden. En tot slot de slagroom en het chocolaatje. Dit onderscheidende vermogen is in de metafoor de exploitatie; het verdienmodel. Want goede zorgtechnologie vraagt dan wel om investeringen, maar levert ook het nodige op. Zowel in de primaire bedrijfsprocessen als in de secundaire. Voor deze laatste is het zelfs mogelijk een derde inkomstenstroom te realiseren.
Kwaliteit van leven is het hogere doel
Het is een feit dat de komende jaren de zorgsector nog verschillende veranderingen ondergaat. Nieuwe ontwikkelingen, wet- en regelgeving zetten de kanteling van de sector door. Vast staat dat zorgtechnologie van onderscheidende waarde gaat zijn. Ook in relatie naar de aanpalende onderwerpen als logistiek, bouw en Smart Industries. De komende jaren gaan intra- en extramurale zorg integreren naar een zorgbehoefte in een woonomstandigheid. Alles gericht op het hebben en bieden van en ondersteunen in een kwaliteit van leven.
Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf.Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen