Anatomie in installatietechniek

Anatomie in installatietechniek

anatomie en installatietechniekZoals wij vertrouwen op de juiste werking van ons lichaam, vertrouwen we in toenemende mate op het functioneren van de technologie die wij gebruiken. Er ligt een mooie parallel tussen ons lichaam en de installatiebranche.
Hart en bloedvaten
Het menselijk lichaam heeft een prachtige infrastructuur. Een centraal hart zorgt voor een continue stroom van bloed door een zeer geavanceerd vaatstelsel. Longen regelen de benodigde zuurstof en nieren zorgen voor de afvalverwerking. Het is allemaal perfect op elkaar afgestemd. Het één kan niet zonder het ander. Het samenspel zorgt er voor dat wij goed functioneren. Zonder dat we hierbij ieder moment van de dag stilstaan.
Waar de parallel ligt met installatietechniek? U en ik vertrouwen onbewust 24/7 op de techniek om ons heen. De technologie die wij in huis, bedrijfsgebouw of onderweg gebruiken, worden steeds geavanceerder. Deze technologie vraagt toenemend om een doordachte infrastructuur. Een goede installatie is het perfect samenspel tussen functionele wensen, juiste bekabeling, hard- en software? Zo huisvest ook elke woning- en gebouwinstallatie vitale onderdelen.
We gaan naar de specialist
Voor hartproblemen gaat u niet naar een oogarts. Het is dan op zijn minst vreemd dat we voor een goede installatie wel aankloppen bij de architect, ontwikkelaar en/of aannemers. Nu gaat de parallel even mis. Bij het menselijk lichaam is er namelijk geen discussie over de noodzakelijkheid van verschillende organen. Over de makelij, technisch protocol of standaarden. Het is zoals het is. Dat is in installatieland nog wel eens anders. De orthopeed (bouwer) gaat ineens de cardioloog (techneut) uithangen. De verzekeraar (technisch adviseur) gedraagt zich als een oogspecialist (systeem integrator). En de patiënt (klant)? Die blijft in verwarring achter.
Gezond zijn en blijven
Voor het lichaam hebben we blijkbaar de juiste specialisten nodig om ons van de juiste adviezen te voorzien. Om ‘storingen’ te herstellen en te voorkomen. Naar mijn bescheiden mening geldt dit ook voor kwalitatieve installaties. In gezondheid heb je best eens te maken met een team aan specialisten die integraal een kwaal behandelen. Ook in de installatiebranche kennen we deze onder de noemer systeemintegratoren. Technisch dienstverleners die naar het geheel kijken en niet alleen naar die ene zelfstandige oplossing.
De vitale functies van het lichaam moeten gezond blijven. Met gevarieerde en gezonde voeding en voldoende beweging onderhouden we ons lichaam. Blijft het fit. Ook dit geldt voor installaties. De juiste materiaalkeuze, kwalitatief goede installatie en doordacht onderhoud, houdt de techniek waarop u en ik vertrouwen up-and-running. De kracht van integratie is de synergie die gaat ontstaan. Vertaald naar meer comfort, veiligheid, energiebesparing of dat wat u voor ogen hebt. Een gezond lichaam? Daar moet u iets voor doen. Betrouwbare en functionele techniek? Ook dat komt er niet vanzelf.
Het lukt niet met voornemens
Goede hart- en bloedvaten zijn nodig om in leven te blijven. Het voornemen om te stoppen met roken is niet goed genoeg. Je moet het doen. Zo is het ook met installatietechniek. Mens en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We gaan in de ontwikkeling steeds verder vanuit gemak, veiligheid, duurzaamheid of efficiëntie. Samenwerkende techniek is kennisintensief in in relatie met de omgeving meermaals complex.
Goede installaties zijn net als uw lichaam. Pas als het fout gaat mis je het. Vorm het juiste team aan specialisten rond uw vraag. Borg kwaliteit niet op basis van “de goedkoopste”, mooie woorden of fancy folders. Het gaat om bewijs. En vertrouwen.
Ik wens u veel gezondheid toe!

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen