De regie voorbij

De regie voorbij

De regie voorbij

Onderzoek toont aan dat oude zekerheden in de bouw- en installatiesector aan het kantelen zijn. Ik zie het bewijs hiervan terug in gebouwautomatisering of domotica. Het realiseren van vergaande systeemintegratie via hiërarchische, kolomgestuurde processen is echt van de ‘oude school’. De nieuwe school zoekt integratie en complementaire samenwerking. Op kennis én vaardigheid.
Wees gerust, ik sta niet buiten de realiteit. Natuurlijk zie ik ook dat het oude vertrouwde bouwproces nog vaak wordt toegepast. Al dan niet via een aanbesteding. Als je hierbij stilstaat is dit laatste binnen gebouwautomatisering helemaal vreemd. Immers, onderzoek heeft ook al aangetoond dat technologische innovaties bij een aanbesteding gedoemd zijn het onderspit te delven. Integrale technologische toepassingen in de infrastructuur of slimme functionele technieken voor een beter comfort of beheer worden stelselmatig in de keten ‘geblokt’. En het is niet alleen de aannemende bouw die dit doet. Ook de installateur kan hierin zijn mannetje staan.
Ik blijf het opmerkelijk vinden. Zeker wanneer de branches zeggen oprecht aandacht te hebben voor klantwensen of duurzaam realiseren. Ik vraag mij af: zou nu juist de volharding in het oude regiedenken de oorzaak zijn van de toename in klusbedrijven en het groeiende aantal adviseurs? Ook in de kennisintensieve gebouwautomatisering? Een in de branches veelgehoorde oude uitspraak is “Wie betaalt, die bepaalt”. De uitspraak impliceert al de regie en is op meerdere manieren – tot aan meerwerkconstructies aan toe – uit te leggen. In de bouwketen is de uiteindelijke koper of huurder meestal niet de ‘betalende partij’. Desondanks krijgen zij wel de rekening van het regiespel en de tegenstrijdige belangen gepresenteerd.
De bouw- en installatiesector is op zoek naar nieuwe samenwerkingsmodellen. Volgens mij ligt er nog te veel focus op het hebben van (proces)regie. Bedrijven die deze regiedrang loslaten en samenwerken (zonder spatie!) in de keten centraal zetten, struikelen over de marktkansen.

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen