06 oktober 2020 
3 min. leestijd

Moet je in technische B2B nu hopen of vrezen?

Moet je in technische B2B nu hopen of vrezen?

De afgelopen week stond een beetje in het teken van hoop en vrees. De vrees voor een nieuwe lock down. De hoop dat dit niet zou gebeuren. Het laatste is gelukkig het geval. Maar blijft dat zo? Want er hangen wel donderwolken aan de hemel die deze zomer nog zo strakblauw was.

Over die donderwolken kopte NRC dinsdag 29 september: ‘Besmettingen lopen op: nu wordt het spannend voor de economie’. En ondersteunde dit artikel met drie scenario’s van het CPB:

  1. de economische verwachtingen in maart 2020 nog voor de intelligente lock down: een mooie groeilijn gerekend vanaf 2019;

  2. het scenario dat voor Prinsjesdag nog de leidraad was: een flinke dip in 2020, herstel in 2021 met nog wel een iets teruglopende economie en weer groei t.o.v. 2019 vanaf 2022;

  3. een ‘dieperdalscenario’ waarbij de economie nog zwaarder geraakt wordt door een tweede coronagolf en mogelijke lock down waardoor deze pas na 2025 op het niveau van 2019 terugkeert.

Optimisme maakindustrie
Maar er was ook hoop, die te lezen was in de NEVI-PMI® over de maand september. Deze kwam uit op een stand van 52,5. Die was daarmee 0,2 punten hoger dan in augustus. De Nevi-inkoopmanagersindex vertoonde zelfs de grootste verbetering sinds februari van dit jaar.

Hoewel er ook wel wat kanttekeningen te plaatsen zijn bij de ontwikkeling van de orderportefeuilles, oplopende levertijden en daling van de werkgelegenheid bij maakbedrijven. Zoals blijkt uit het persbericht van NEVI en het redactioneel commentaar op de cijfers over september 2020.

Verschillen groot
Uit andere indicatoren blijkt ook dat de verschillen tussen branches groot zijn. De grootste klappen vallen in de horeca, bij hotels en overnachtingsaccommodaties, de evenementen branche en ook de automobiel- en culturele sector.

De maakindustrie als geheel doet het nog niet eens zo slecht. Hoewel de onderlinge verschillen in sectoren aanzienlijk zijn zoals blijkt uit een artikel in LinkMagazine.

Tijdelijk of blijvend
Over de cijfertjes en andere berichten die de afgelopen week gepresenteerd werden in kranten, journaals, vakbladen en social media gingen de deelnemers aan het STEMmingscafé van vrijdag 2 oktober dieper in. Vooral over de betekenis ervan voor technische B2B bedrijven, het zakendoen in coronatijd en tijdens perioden van thuiswerken.

Ook nu weer kwam tijdens de discussie naar voren dat online zakendoen vanuit huis de nodige belemmeringen kent. Maar ook dat je als sales of marketing professional niet stil kunt blijven zitten en hopen dat alles snel weer is zoals voorheen.

Want het coronavirus heeft hooguit een extra versnelling gebracht in ontwikkelingen die toch al gaande waren of nog niet volledig geaccepteerd. Denk bij dit laatste aan thuiswerken maar ook aan digitaal presenteren en vergaderen. De stemming daarover was duidelijk: dat zijn zaken die voor een (belangrijk) deel zullen blijven en onderdeel vormen van het normaal van een post-corona periode. Dus bereid je daarop voor.


Blijf niet hopen op herstel of vrezen voor de toekomst: verandering biedt nieuwe kansen.


Overigens lijkt het erop dat veel managers van bedrijven zelf tussen hoop en vrees leven. De hoop dat alles weer snel wordt zoals voor corona. Zowel qua omstandigheden, afzet, omzet en bedrijfsresultaten. Maar ook de vrees dat het oude normaal niet meer terugkeert en je dus uit je comfortzone moet stappen, veel zaken moet regelen en er dus werk aan de winkel is.

Werk aan de winkel
Werk aan de winkel is er feitelijk altijd. Een basis vraag bij het opstellen van een marketingplan is dan ook: wat gebeurd er bij ongewijzigd beleid. Want één ding staat wel vast: ook zonder corona verandert de wereld om ons heen op Demografisch, Economisch, Politiek, Ecologisch, Sociaal en Technologischgebied.

En als je weet dat de wereld om je heen continu verandert, is het ook zonder corona van belang te kijken wat die veranderingen voor een organisatie met zich meebrengen. Managers van technische bedrijven maar ook marketing, sales en innovatie professionals binnen deze bedrijven, doen er dan ook goed aan om met regelmaat te kijken naar ontwikkelingen in de wereld en de markt. En hier dan goed over na te denken. Al dan niet samen met een externe deskundige.

Want als je over veranderingen nadenkt kun je ze aanpakken en voor zijn. Dan neem je het heft in handen. Biedt het je nieuwe kansen en hoef je niet te hopen op herstel of te vrezen voor de toekomst.

We helpen je graag op weg
Als de onderwerpen en discussies tijdens het wekelijkse STEMmingscafé je interesse hebben of je aanspreken, kom dan gerust een keer aanwaaien, luisteren en meepraten. Aanstaande vrijdag is weer een nieuwe discussie tijdens het STEMmingscafé.

Of neem deel aan de inspiratiesessie hoe je de ACCU voor je marketingplan laadt. Want door een goede Analyse ben je beter in staat Conclusies te trekken. En die vormen de basis voor het Creëren en Uitvoeren van relevante actieplannen waarmee je kansen die op je organisatie afkomen, optimaal weet te benutten.

Of overleg eens met een externe professional
Wil je meer weten over nieuwe kansen voor jouw bedrijf of hier gewoon eens van gedachte wisselen? Neem gerust eens contact met ons op.

Juist ook als de marketing- en communicatie-activiteiten binnen jouw organisatie niet door speciaal daarvoor opgeleide mensen worden uitgevoerd, kan een overleg heel behulpzaam zijn. Stuur een mailbericht of bel 06 204 275 84 voor een vrijblijvend verkennend gesprek.


Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen