01 februari 2024 
2 min. leestijd

Vertrouwt u op een glazen bol?

Vertrouwt u op een glazen bol?

Elk tijdperk kent zo zijn eigen ontwikkelingen. Toch laten de eerste jaren van de jaren twintig van deze eeuw zich op een aantal fronten vergelijken met de ‘Roaring Twenties’ van de vorige eeuw. Ook nu zijn het roerige tijden met internationale spanningen, politieke onrust en polarisatie, economische groei enerzijds maar ook inflatie en hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van inclusiviteit die vergelijkbare kenmerken hebben met de strijd voor vrouwenrechten..

Hoe toekomstbestendig is uw bedrijf?

Daarnaast waren er begin vorige eeuw ook baanbrekende technologische ontwikkelingen die onder meer de auto toegankelijker maakte voor een breder publiek om sneller en eenvoudiger te reizen. Anno 2024 maken geavanceerde technologieën zoals artificial intelligence ons dagelijks leven makkelijker. Wat brengt de toekomst nog meer?

Een vraag die zeker aan het begin van een jaar wel vaker gesteld wordt Een glazen bol zou misschien handig zijn. Maar gelooft u in de voorspellende waarde daarvan? Hoewel de toekomst altijd onzeker is, zijn er mogelijkheden om je daarop voor te bereiden. Scenarioplanning is er één van, En binnen het vakgebied marketing gaat het altijd over het kijken naar veranderingen en hoe daarop in te spelen.

Want de vraag is niet zozeer wat er verandert maar wat er gebeurt als je het beleid daar niet of te laat op aanpast. Kijk maar eens naar gebeurtenissen die alleen al sinds 2020 de wereld op z’n kop zetten en daarmee ook de business van menig bedrijf. Nationale en internationale politieke ontwikkelingen brengen veranderingen in toeleverketens en het economisch klimaat met zich mee.

Demografische ontwikkelingen zorgen voor langdurige spanningen op de arbeidsmarkt. En wet- en regelgeving maken het in diverse bedrijfstakken noodzakelijk om het productieproces aan te passen. Zoals het Europese verbod om vanaf 2035 nog nieuwe auto's met brandstofmotoren te verkopen. Of de bijmengverplichting'' in de kunststoffensector. waarbij vanaf 2027 vanuit de Nederlandse overheid het verplicht wordt om een minimale hoeveelheid gerecycled kunststof in het productieproces toe te passen..

Het duurt nog wel even voordat het 2027 of zelfs 2035 is. Maar bent u al voorbereid op de veranderingen die dat in uw productie met zich meebrengt als u toeleverancier bent aan de automobielbranche met componenten voor auto's met brandstofmotoren of producten van kunststof vervaardigd? En uw afnemers? Weten die al wat dit voor hun product gaat betekenen?  

En hoe zit het in andere sectoren. Worden daarin door wet- en regelgeving ook nieuwe eisen gesteld aan producenten? Of is er zelfs sprake van zelfregulering? Bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit en duurzaamheid.

Uit onderzoek is bekend dat bedrijven met een hoge mate van marktgerichtheid zich goed voorbereiden op ontwikkelingen op hun eigen afzetmarkten en die van hun afnemers, beter presteren dan bedrijven die daar minder mee bezig zijn. Een belangrijke volgende vraag is of bedrijven met een hoge mate van marktgerichtheid daardoor ook beter op de wat verdere toekomst voorbereid zijn. En daarmee rijst ook de vraag: hoe toekomstbestendig is uw technische B2B bedrijf?

Hoe toekomstbestendig zijn technische B2B bedrijven?

Hoe toekomstbestendig zijn technische B2B bedrijven. En zijn bedrijven die het marketingproces goed op orde hebben ook beter voorbereid op de toekomst? Vragen waarop we graag antwoorden willen hebben. En daarom doen we er samen met Universiteit Twente onderzoek naar.

Door deel te nemen aan dit onderzoek help je niet alleen Juliette aan de benodigde respons om haar onderzoek en masterthesis te kunnen afronden. Maar ook jezelf aan inzichten.

Want deelnemers aan dit onderzoek ontvangen na afronding een uitnodiging voor een STEM van de Master-bijeenkomst waarin de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek worden gedeeld. Doe je mee? Deelnemen kost je minder dan 10 minuten en
 kan direct via deze link. 

Hoe toekomstbestendig zijn  technische B2B bedrijven
Dit blog verscheen eerder in Kunststof Magazine,


 

Over de schrijver
Ik ben een denker en doener. En op betrokken wijze zet ik mijn deskundigheid en inventiviteit in voor mensen en bedrijven. Zowel door hen te helpen vaardigheden te verwerven als bij de uitvoering van activiteiten. Noem het trainen en coachen. Net zoals ik dat doe bij de schaatssport waar ik mensen train en coach. De vergelijking met het bedrijfsleven: tijdens trainingen kun je vaardigheden aanreiken en laten oefenen. Tijdens de wedstrijd kun je als coach nog slechts een enkele aanwijzing geven. De sporter moet zelf de prestatie leveren. En dat geldt ook voor mensen in het bedrijfsleven. Ik help je graag beter te worden bij het uitvoeren van jouw business development activiteiten. Ook op deze plaats via blogs en artikelen. Doe er je voordeel mee om je eigen prestaties te verbeteren. En heb je toch nog vragen? Of tijdens de uitvoering een aanwijzing nodig? Neem gerust contact op.
Reactie plaatsen