05 november 2015 
2 min. leestijd

Vitale zorg eist flexibele technologie

Vitale zorg eist flexibele technologie

Een vitale, gezonde en toekomstgerichte zorgsector kan niet zonder technologie, aan zowel de zorgzijde als aan de gebouwzijde. Binnen het zorgbedrijf is voor zorgtechnologie volop aandacht. Echter, de gebouwtechnologie is als een appendix met een stevige ontsteking. Met onnodig hoog energieverbruik, dubbel of soms drievoudig uitgelegde infrastructuren en zwaar op de exploitatie drukkende onderhoudskosten tot gevolg.
De hamvraag achter gebouw- en zorgtechniek
Gebouwtechniek wordt toegepast op basis van noodzakelijkheid. Water, gas en elektra zijn functioneel nodig om het werk gedaan te krijgen. Er wordt nog te weinig aan gedacht om dergelijke techniek af te stemmen aan het gebruik van het zorggebouw. In termen van welzijn, comfort, veiligheid, duurzaamheid of brede exploitatie. Investeringen in techniek zijn afgebakend in Excel-motivaties. Bij nieuwbouw in termen “of het uit kan” en in bestaande bouw in termen van “of het kostenpatroon klopt met het verleden”.
Zorgtechniek is daarentegen ondersteunend in het zorgproces. Primair draait het om de vraag hoe technologie kan bijdragen aan een kwaliteit van leven. In termen van welzijn, comfort, zelfredzaamheid, veiligheid en zelfstandigheid. Nauw verbonden aan de zorgexploitatie: met minder mensen en middelen aan een toenemende behoefte (doelgroep) voldoen. Innovaties worden omarmt, maar tegelijkertijd ook beoordeeld op dat wat voorhanden en waarmee ervaring is.
In beiden worden innovaties met regelmaat nog op basis van achterhaalde uitgangspunten, kopieer- en plakwerk, belangenkwesties en old-school exploitatiemodellen uitgekauwd en beoordeeld. Meermaals ontbreekt een goede visie op hoe geïntegreerde gebouwtechnologie en toezichthoudende domotica bijdraagt aan de dienstverlening. De hamvraag bij beide is steeds terugkerend: hoe gaan we dit betalen?
Techniek is generiek, de toepassing maakt het specifiek
Gebouwtechniek is in de basis terug te brengen tot drie smaken: energie (elektra en gas), communicatie (ICT en IT) en klimaat (verwarming en koeling). In een slim gebouw zijn deze drie domeinen optimaal op elkaar afgestemd. Dit levert aantoonbare voordelen op. Via slimme integraties zijn infrastructuren multidisciplinair in te zetten. Dat scheelt in zowel de initiatiekosten als in latere kosten op gebied van beheer en onderhoud. Zorgtechnologie is nauw verbonden met communicatietechnologie. Dat zorgtechnologieën significant bijdragen aan de zorgsector is inmiddels wel bekend.
Opvallend wordt de verbinding – in vaktaal integratie genoemd – tussen zorg- en de gebouwtechniek vergeten. Jammer, want het is een gemiste kans om tot een betere vitaliteit in de gebouwexploitatie te komen. Want zowel zorg- als gebouwtechniek maken gebruik van een generieke basis. Of dacht u dat het ICT-netwerk voor de bedrijfsautomatisering anders is dan die van de zorgautomatisering? Dat Wi-Fi in twee verschillende smaken te krijgen is, namelijk zakelijk en zorg? Dat dwaaldetectie iets anders is dan toegangscontrole? Dat CCTV-bewaking écht totaal iets anders is dan cliëntbewaking via een slimme camera? Het mag duidelijk zijn: het gebrek aan integratie van zorg- en gebouwtechniek is dit keer eens NIET te wijten aan de techniek.
De sleutel tot succes is flexibiliteit
Flexibele inzetbare technologie op basis van slimme integratie wordt een fundamentele eis in gebouwexploitatie. De energetische waarde van een gebouw is meer dan energiegebruik. En zorgkwaliteit is meer dan zorguren in ‘handen aan het bed’. Systeemintegratie van zowel de gebouw- als zorgtechniek draagt bij in de beantwoording van complexe vraagstukken.
Gebruikmakend van een afgestemde mix in betrouwbare open protocollen, ontstaat er een technische basis waarop nieuwe functionaliteit (technieken) steeds ingepast kan worden. De échte integratievraag wordt: hoe zijn techniek, benodigde functionaliteit en diensten (betaalbaarheid) te integreren? En de eerdere genoemde hamvraag verandert naar: hoe gaan we hieraan verdienen? Waarbij het antwoord niet alleen in euro’s is uit te drukken! Een betere zorgkwaliteit, een minder milieubelastend gebouw of een inspirerende werk- en leefomgeving is toch ook winst. Wanneer er actief wordt ingezet op slimme integratie ontstaat er een 1 + 1 = 3 synergie-effect. Met ongekende vitaliteit tot gevolg.
 

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen