25 februari 2017 
1 min. leestijd

Zorgtechnologie? Het gaat om kwaliteit van leven

Zorgtechnologie? Het gaat om kwaliteit van leven

Zorgtechnologie? Het gaat om kwaliteit van leven.

Zorg en technologie, ze kunnen eigenlijk niet meer zonder elkaar. Maar hoe ver wil je als zorginstelling gaan? Technisch lijken de mogelijkheden onuitputtelijk, van hoogwaardige sensortechnologieën en geautomatiseerde nachtinstellingen tot val- en dwaaldetectie. Maar let op: zorgtechnologie mag nooit, maar dan ook écht nooit, het uitgangspunt zijn in het beantwoorden van de verschillende vraagstukken in de zorgsector.
Bij het toepassen van domotica in een zorgomgeving is het van belang dat de menselijke maat en de autonomie bewaard blijven. Alleen dan kan je kwaliteit van leven waarborgen. Daarnaast moeten slimme oplossingen door zowel de zorgprofessional als de zorgvrager als een toevoeging worden ervaren. De vraag is is dan: hoe bereik je dat? Naar mijn visie in ieder geval niet door van de techniek uit te gaan. Sterker nog: is techniek de insteek, dan loop je altijd achter de feiten aan. Veel belangrijker is wat de techniek functioneel voor iedereen kan betekenen. Dat hoort het uitgangspunt te zijn. Zorg voor heldere functionele kaders. Duidelijke processen. En maak gedragen keuzes. Niet alleen in de top, maar door álle geledingen van de organisatie heen.

Zorgtechnologie mag nooit, maar dan ook écht nooit, het uitgangspunt zijn.

Teglijkertijd: onderschat de impact van technologie niet. Het belangrijk om erop te letten dat de verschillende oplossingen met elkaar geïntergreerd kunnen worden. En ik ben van mening dat een een hoge openheid van de onderlinge techniek dan een vereiste is. Zorg dat je niet afhankelijk wordt van een bepaalde techniekleverancier. Dat geeft je flexibiliteit en het voorkomt dat je een hoofdprijs betaalt in de exploitatie. Zorgtechnologie moet naar mijn overtuiging voldoen aan drie uitgangspunten: merkonafhankelijk, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig. Technologie moet onderling met elkaar kunnen ‘praten’. Denk aan zorgoproepsystemen, slimme sensoren, dwaaldetectie, CCTV, domotica, toegangscontrole, telefonie en wifi. Elk systeem heeft haar specifieke eigenschappen, samen vormen ze een oplossing wat het zorgproces en nog veel belangrijker de zorgprofessionale ondersteund.
To slot. Het is als zorgaanbieder niet alleen een kwestie van hoe verlenen we de beste zorg en welke (technische) hulpmiddelen geven wij ons personeel. Het toepassen van zorgtechnologie zorgt ook voor ethische en filosofische dilemma’s. Dwars door de organisatie heen. Een veelvoorkomende vraag is bijvoorbeeld: hoe ver laat ik technologie toe? Mijn advies: zorg voor een organisatiegedragen antwoord op deze vraag. Dan komt het werkproces aan de orde. En vervolgens de technologie die een ondersteunende functie vervuld. Wanneer goed doordacht, opgezet en ingezet, gaat zorgtechnologie een aantoonbare bijdrage leveren in het zorgen voor kwaliteit van leven. In de uitleg van wonen, (ver)zorgen en werken. En dat is waar het bij mij allemaal om draait. Bij u ook?
 

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen