Watt verbindt: zonder data geen Smart Grids!

Watt verbindt: zonder data geen Smart Grids!

Verschillende partijen zijn vanuit hun rol nauw betrokken bij data rondom de energiemeter. Denk aan installateurs, netbeheerders en aanbieders van onafhankelijke energie datadiensten (ODA’s). Een ieder is bezig met het vinden van oplossingen voor de veranderende wereld als gevolg van de energietransitie. Deze oplossingen worden vaak gezocht binnen hun eigen domein. Daarnaast leven er nog veel vragen die beantwoord moeten worden om de energietransitie met Smart Grids succesvol te maken.
Watt verbindt: Zonder data geen Smart Grids!
WattsConnect organiseerde op 30 april 2015  in de Energy Club op het Energy Business Park in Arnhem een middagbijeenkomst. Verschillende betrokken partijen deelden hun visie met tot doel inzicht te krijgen in elkaars wereld in de data-keten. Samen op zoek naar de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Rik Verstijnen van Keystone Business Solutions verzorgde de inleiding en aanleiding voor deze bijeenkomst waar ongeveer 45 bezoekers uit de energie-wereld waren. Een aantal prikkelende stellingen omtrent de data-keten in Smart Grids brachten de discussies op scherp. Drie sprekers pakken deze stellingen op aan de hand van hun dagelijkse praktijk en gaan opzoek naar verdieping.
Voor de energiemeter: framework energiesystemen
Milo Broekmans bracht namens USEF hun belang in deze discussie. USEF (Universal Smart Energy Framework) ontwikkelt een framework voor toegang tot intelligente energiesystemen.
Achter de energiemeter: is er een kansrijke markt voor technische dienstverleners? 
Onder deze titel nam ik de aanwezigen mee in de wereld achter de energiemeter. De wereld van de systeemintegratie. Want energie en techniek heeft in huis of het gebouw decennialang een grote ontwikkeling doorgemaakt. De technologische kennis en kunde van nu brengt Blog: Is er toekomst voor het installatiebedrijf?. Samenwerking, co-creatie en toegevoegde waarden zijn sleutelwoorden. De mens en functionaliteit staan centraal. Als rode draad in mijn boodschap stond centraal dat  ‘mens en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn’. Onder deze blog treft u mijn presentatie aan*.
Uit de energiemeter: is de consument te beïnvloeden met meterdata?
Barbera van der Hoek (Watch-E) bracht beïnvloeding van energiegedrag aan de orde. Wat werkt wel en wat werkt niet en welke incentives zijn nodig om het energiegedrag positief te beïnvloeden.
 
*Presentatie WattsConnect, 30 april 2015:

 
Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen