Zorgdomotica: "Denk niet in zorg, denk in comfort"

Zorgdomotica: "Denk niet in zorg, denk in comfort"

TU_zorg_aan_bod“Bij domotica wordt vaak nadruk op zorgtechnologie gelegd.” Met deze uitspraak start het interview in de recente nieuwsbrief Zorg aan Bod van de Technische Unie. Niet doen, is mijn standpunt. “De consument heeft geen behoefte aan het stigma zorg – hij wil een comfortabele woonomgeving. Daarbij kan de toegepaste domotica natuurlijk ook een bepaalde zorgbehoefte invullen.”
Het interview – wat ik vanuit mijn werk bij Leertouwer b.v gegeven heb – deel ik graag. De tekst is van Saskia Liefboer in opdracht van Technische Unie.
Particuliere opdrachtgevers
Als systeemintegrator brengt Leertouwer b.v. comfort in wonen, werken, zorg en industrie. Op het gebied van wooncomfort werkt het bedrijf vooral voor particuliere opdrachtgevers.
Rekening houden met de toekomst
“In de praktijk signaleren we dat er bij de aanschaf en installatie van domotica vaak nog onvoldoende rekening wordt gehouden met toekomstige wensen”, zegt Maarten. “Neem bijvoorbeeld mensen die uit een behoefte aan comfort investeren in een automatisch voordeurslot. Komt er na verloop van tijd verandering in hun behoefte door bijvoorbeeld een zorgvraag, dan is het handig dat een zorgprofessional het slot op afstand kan bedienen. Voor die toepassing is echter niet elk automatisch slot geschikt. Wanneer je je tijdig bewust bent van de toepassingen voor verschillende doeleinden, kun je de juiste afweging maken.”
Woonbeleving staat voorop
In de particuliere sector gaat het volgens Maarten in de eerste plaats om de woonbeleving. “Vermijd dat zorgstempel bij domotica, want dat spreekt de doelgroep echt niet aan”, is zijn advies. “De consument zoekt hulpmiddelen die hij als comfort ervaart en waardoor hij zelfstandig kan functioneren. Kijk welke functionaliteiten passen bij de manier van leven van je klant. Praat niet over bussystemen of hoog/laag toiletsystemen, maar over oplossingen. Consumenten denken in functies, niet in techniek.”
Domotica Advies Tool
Om de vraag van de klant goed in beeld te krijgen, heeft Leertouwer de Domotica Advies Tool ontwikkeld (www.gebruikdat.nl). Het eerste onderdeel levert een profielschets op: wat vindt de bewoner belangrijk in zijn woning? Ook de behoefte aan zorgoplossingen komt op die manier in beeld. Het tweede onderdeel is een configurator, die maakt inzichtelijk waar de bewoner de ‘slimme’ functionaliteiten graag wil gebruiken.
Levensloopbestendig
Naar verwachting zullen komende jaren zo’n vijf à zes miljoen woningen levensloopbestendig worden gemaakt. “Onder levensloopbestendig verstaan we een woning die eenvoudig kan worden aangepast aan de behoeften van bewoners in hun verschillende levensfases”, zegt Maarten. “Dat kunnen ouderen met een toenemende zorgbehoefte zijn, maar net zo goed drukke tweeverdieners, die overdag veilig hun boodschappen willen laten afleveren.”
Geschikt maken voor toekomstige technologieën
Maarten is ervan overtuigd dat de levensloopbestendigheid in toenemende mate de waarde van de woning gaat bepalen. “Nog altijd worden in woonhuizen installaties uitgerold die gebaseerd zijn op normen uit de jaren ‘60 en ‘70. Het is belangrijk dat we woningen voorzien van een basisinfrastructuur, die geschikt is voor hedendaagse én toekomstige technologieën.”
Langetermijnrelatie met klant
Voor de installateur brengt deze ontwikkeling kansen met zich mee, zeker wanneer hij zich bewust is van de markt die hij betreedt. Maarten: “De installateur zal veel aandacht moeten besteden aan kopersbegeleiding. Ook komt er meer focus op het maken en vastleggen van afspraken. Door levensloopbestendig installeren ga je een langetermijnrelatie aan met je klant.”
De zorgmarkt biedt de installateur kansen
Op de domoticamarkt kan Technische Unie de installateur zeker faciliteren, aldus Maarten. “Technische Unie heeft kennis over domotica en kan bijvoorbeeld meedenken over vraagstukken op het gebied van systeemintegratie.” De komende jaren zullen zeer veel woningen moeten worden aangepast. Dit biedt de installateur interessante kansen.

Over de schrijver
Ik ben een ondernemende en creatieve verbinder. Mijn energie en kracht liggen in het inspireren, motiveren en organiseren van mensen en ideeën. In het onderwijs, de zorgsector en het technisch bedrijf. Ik neem mensen graag mee in mijn visie op ontwikkelingen in de technologie. En dat vanuit het oogpunt innovatie, business development of marketing. Ook werk ik graag aan resultaatgerichte antwoorden op vragen, behoeften of (markt- / organisatie)ontwikkelingen. Hierin maak ik gebruik van LEGO® SERIOUS PLAY® methode. Tot slot: ik ben geen techneut, maar wel iemand die de techno-taal verstaat.
Reactie plaatsen