23 maart 2023 
2 min. leestijd

Succesvol Innovatie Management: alle bouwstenen optimaal ingevuld leiden tot groei en verandering

Succesvol Innovatie Management: alle bouwstenen optimaal ingevuld leiden tot groei en verandering

Recent kwam ik weer eens literatuur tegen van wijlen Dr. Marcel Nieuwenhuis. Zijn gedachten en conclusies waren destijds de basis voor de de innovatie management scans waarvan er twee versies zijn: de quickscan (de geautomatiseerde innovatiescan die bij STEM ingevuld kan worden) en de uitgebreidere versie waarmee in verdiepende workshops innovatievraagstukken binnen organisaties geanalyseerd worden. Op basis van de resultaten daarvan wordt gekeken en gezocht naar oplossingen en maatregelen om innovatieprocessen efficiënter en effectiever te laten verlopen.

Door STEM-ambassadeur: Chris Goes


Met de innovatie quickscan meet je op hoofdlijnen de innovatiekracht van een organisatie. Dat geeft al een eerste indruk waar mogelijkheden liggen voor het optimaliseren van het innovatieproces. Want innovatie is meer dan goed inzicht hebben in de behoeften in de markt en van klanten. En op basis daarvan een aantal knappe en creatieve koppen bij elkaar zetten om een oplossing te vinden.

Bouwstenen
Succesvolel innovatie gaat over het optimaal en evenwichtig inzetten van zes aandachtsgebieden van het management. De bouwstenen daarvoor: 

  1. Strategie
  2. Structuur
  3. Cultuur
  4. Mensen
  5. Middelen
  6. Resultaten

    Management modellen
    Deze bouwstenen zijn door Nieuwenhuis geselecteerd door verschillende managementmodellen met elkaar te vergelijken. Zo komt strategie in nagenoeg alle bekende managementmodellen als INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit), 7-S model (McKinsey), KPMG, ISO,  e.a. In de delen 1 en 2 van het 'The art of Management' gaat Nieuwenhuis dieper op de vergelijking van modellen en de bouwstenen in.


Effecten
Als een van deze bouwstenen niet of onvoldoende in evenwicht is, leidt dit tot veel ongemak in organisaties. Als er bijvoorbeeld geen strategie aanwezig is en alle andere bouwstenen zijn wel voldoende ingezet, leidt dit tot verwarring. In onderstaand overzicht zien we wat er zoal gebeurt als een van de bouwstenen niet of onvoldoende aandacht krijgt.

Bron: http://123management.nl/index.html
Figuur 1 - Effect bij ontbrekende bouwstenen (klik op de afbeelding voor een groter formaat)

Effecten bij innovatie
Eenzelfde effect zien we bij het managen van innovaties. Als niet alle elementen goed worden ingezet om succesvol te innoveren ontstaan dezelfde ongemakken. Van verwarring, chaos, weerstand, ongerustheid tot frustratie en nutteloosheid.

Enkele voorbeelden: als er geen echte goede cultuur is voor innovatie dan zal er veel weerstand zijn binnen de organisatie om de noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. En als innovaties niet het gewenste resultaat opleveren, onstaat bij management en medewerkers een gevoel van nutteloosheid die nieuwe innovaties in de weg staan. Tijdig onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties en continue afstemming met klanten is noodzakelijk om tot succes te komen.

Innovatiescan
In de Management Innovatiescan zijn vijf aandachtsgebieden gedefinieerd: Strategie, Organisatie, Cultuur, Daadkracht en (markt)Introductie. Hierin zijn de zes bouwstenen van Nieuwenhuis verwerkt. Als één van deze aandachtsgebieden niet of onvoldoende wordt ingevuld en als er geen evenwicht is tussen deze gebieden ontstaat ongemak, zoals chaos of frustratie. Toekomstige innovaties zullen dan op steeds meer weerstand stuiten. Het is dus zaak om alle aandachtsgebieden op niveau te brengen en in evenwicht te krijgen en te houden.

Meet de innovatiekracht van jouw bedrijf
Hoe staat het in jouw organisatie met de invulling van de bouwstenen als het om het succesvol managen van innovaties gaat? Ik nodig  je uit om de STEM quick scan innovatiekracht in te vullen en te zien of er enige vorm van verwarring of erger nog frustratie in je organisatie is. Nog beter is om de scan ook door enkele collega's te laten invullen en over de resultaten de discussie aangaat. Want dat levert altijd inzichten op waarmee de neuzen dezelfde kant op komen te staan en er draagvlak ontstaat voor oplossingen.


Kom ook aanwaaien tijdens het STEMmingscafe van 31 maart.
Daarin praten we over deze bouwstenen en hoe de innovatiescan is opgebouwd. Je bent van harte uitgenodigd om (gratis) onlnie deel te nemen van 13.30 tot 14.30 uur. Klik voor meer informatie - ook hoe je deel kunt nemen - op de button hieronder..
 Beeldmateriaal: Pixabay. 

Over de schrijver
Gastbloggers van STEM Industrial Marketing Community bieden we hier graag een plaats om hun kennis, ervaring en inzichten te delen.. Informatie en inzichten die je helpen jezelf verder te ontwikkelen op het gebied van business development. En daarmee helpen we ook jouw bedrijf bij de verdere ontwikkeling van de bedrijfsstrategie of bij tachtische en operationele marketing, sales, communicatie en innovatie activiteiten. Doe er je voordeel mee of laat je inspireren door andere blogs of onze activiteiten op het gebied van business development in technische B2B.
Reactie plaatsen